Vil Kvääniflaku/Kvenflagget vaie i Horten den 16. mars? Det skal politikerne avgjøre i kommunestyret den 16. februar. (Foto: Arkiv/Heidi Nilima Monsen)

 

Administrasjonens innstilling til kommunestyret i Horten er å droppe flagging på Kvenfolkets dag. Vurderingen er at dagen ikke er av allmenn interesse. Ordføreren har imidlertid troen på at politikerne finner en god løsning.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den 13. januar publiserte Ruijan Kaiku en gladsak om at Tønsberg kommune hadde bestilt inn Kvenflagget og kommer til å flagge på Kvenfolkets dag den 16. mars. Dette på initiativ fra Norske kvener Ytre Oslofjord.

På bakgrunn av dette høstet ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen, lovord fra Unni Elisabeth Huru, hun er leder i foreninga.

– At en så kjent og respektert person som Anne Rygh Pedersen med så stor selvfølgelighet vil løfte fram kvenfolket er utrolig inspirerende. Et sterkt signal. Håper mange andre kommuner følger etter Tønsberg, sa hun til Ruijan Kaiku.

Ikke av allmenn interesse

I Horten kommune, som er nabokommunen til Tønsberg, skal saka om flagging på Kvenfolkets dag opp i kommunestyret den 16. februar. Her er tonen annerledes.

I administrasjonens vurdering heter det at «Loven åpner for at det kan flagges fra kommunale bygninger i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse», men administrasjonen mener kvenenes store dag ikke har allmenn interesse og dermed bør droppes.

Flagger med Prideflagget

Videre framkommer det av administrasjonens vurdering at Horten kommune forholder seg til offisielle flaggdager i Norge.

«Kvenenes flagg er ikke offisielt godkjent, og Kvenfolkets dag er ingen offisiell flaggdag i Norge», argumenterer administrasjonen.

Heller ikke Prideflagget er offisielt godkjent, men det har Horten kommune løst med en «mobil flaggstang mellom Rådhuset og biblioteket fordi loven da sa at det ikke var lov å flagge med andre flagg enn de tidligere nevnte fra kommunens bygninger», står det i vurderingen.

Videre står det at «Flaggingen knyttet til «Pride» vurderes å være i en særstilling, og av allmenn interesse, siden «Pride» omfatter hele befolkningen».

Håper politikerne vet bedre

Norske kvener Ytre Oslofjord har sin hovedbase nettopp i Horten. Den nevnte lederen i foreninga, Unni Elisabeth Huru, påpeker at kvenene har status som nasjonal minoritet.

– Dessuten er dagens kvener bosatt over hele landet, også i Horten, sier hun.

Eriksen sier hun setter sin lit til at politikerne har mer kunnskap enn administrasjonen, og håper saken får et positivt utfall i kommunestyret.

– Noe annet vil være oppsiktsvekkende, sier hun.

Ordfører tror på god løsning

Ordfører i Horten kommune, Are Karlsen (AP), sier til Ruijan Kaiku at han har hatt hyggelig og konstruktiv dialog med den lokale kvenforeninga, og at han er kjent med administrasjonens innstilling foran kommunestyremøtet.

– Men jeg har tro på at vi politisk vil finne en god løsning, sier Karlsen.