Vinterens vendereis grunnet ufyselig vær, ble grundig kompensert for. Det var Børselv på sitt beste da vi møtte saksordfører Lubna Boby Jaffery. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Behovet for mer penger var definitivt tema, men for komiteen er det for tidlig. Altså ennå ingen lovnad om så og så mye mer til de nasjonale minoritetene.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å si tusen takk til alle organisasjonene som tok seg tid og stilte opp her i dag. Det har vært lærerikt for oss å lytte til deres synspunkter og innspill, sier stortingsrepresentant Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet. Og første nestleder for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.

På andre reiseforsøk ble det nemlig suksess, hun og en rekke komitekolleger kom seg til Porsanger. Og til Børselv, de var der denne uken, tirsdag 20. juni. Hvor de møtte folk fra Kvensk institutt og våre tre kvenske/norskfinske organisasjoner.

– Bruk høsten

Bakgrunnen er at komiteen nå har til behandling dokument 19, rapporten kalt «Sannhet og forsoning» som Sannhetskommisjonen leverte til Stortinget 1. juni i år. Til jobben er representanten fra Hordaland utnevnt som saksordfører, og da vi tirsdag denne uken tok en prat med henne, var været langt bedre enn sist hun forsøkte å komme seg nordover. Det var sol og 28 varmegrader over instituttet i vårt kvenske arnested i nord.

Børselv er i seg selv en reise verdt, men målet var å snakke med aktørene innen det kvenske og norskfinske. Det betød en lang og innholdsrik dag for alle parter. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, den er forresten en fagkomité på Stortinget som blant annet behandler saker relatert til kontroll av regjeringen, samt konstitusjonelle spørsmål. Den fører kort sagt kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.

– Det som nå videre skjer, er at vi gjerne vil at organisasjonene som er berørt i rapporten, bruker høsten til å behandle det i sine interne fora. Vi skal på vår side bruke høsten til å treffe flere. Skogfinnene, blant annet. Og det blir sikkert flere arrangementer og muligheter til å treffes i løpet av høsten der man jobber med innspill. Så vil Stortinget begynne å skrive og komme med sine konklusjoner. På vårparten neste år. Dette er en litt lengre prosess, men disse dagene har vært en veldig fin start, sier saksordføreren.

En ny politikk

Jaffery er tydelig på at det er sterke forventninger ute og går i de ulike miljøene. Om at Stortinget skal fatte positive vedtak som gjør at man kan starte forsoningsbiten av rapporten. Men selv om det om nye mange måneder blir et slags punktum for rapporten idet Stortinget har satt sitt preg på den, så betyr det også en ny start. En slags start nummer to, sier hun.

– Forsoning er noe som ikke bare kan vedtas. Det går over lengre tid, og det går i rykk og napp. Dette er en start, og når Stortinget fatter sine vedtak, så vil det trolig bli en start på en ny måte å drive politikk overfor urfolk og nasjonale minoriteter.

– Hadde du hørt om kvener og norskfinner før du ble ordfører for denne saken?

– De hadde jeg. Men jeg er veldig klar over at mange ikke har det, og det er et majoritetsansvar. Vi må lære oss mer om de nasjonale minoritetene, sier representanten, som sier hun var så heldig å få jobbe med kvenske og norskfinske spørsmål tidligere, som statssekretær i Kulturdepartementet.

– Så jeg har vært heldig, men jeg vet at det er veldig mange, også høyt utdannete og beleste mennesker, som vet alt for lite blant annet om de kvenske og norskfinske miljøene her oppe i Nord-Norge.

Økonomi og utvikling

– Kommer det mer midler? Bakgrunnen er at veldig mye i dag skjer på dugnad, og at dugnadsfolket er slitne.

– Det har jeg stor forståelse for. Selv om vi har diskutert økonomi og midler her i Børselv i dag, er det for tidlig å komme med lovnader om at vi skal gi så og så mye mer penger. Men det er klart, økonomi henger sammen med utvikling, så dette er absolutt noe vi må vurdere og komme tilbake til når vi skal fatte våre vedtak i Stortinget, sier Jaffery, som nytter høvet til å takke dem som står på. Kvener og norskfinner som drifter på egen fritid og i noen grad også fra egen lommebok.

– Vi har fått tydelig beskjed i dag om at det gjøres mye på dugnad, og det setter vi selvfølgelig pris på. Men å bære alt på dugnad, det har også vi som sitter på Stortinget forståelse for er vanskelig i lengden, sier hun.

Ruijan Kaiku kommer tilbake med flere intervjuer og reaksjoner fra komitebesøket i Børselv.