Her kan du se professor emeritus Henning Johanssons innlegg under Qvän Østlandets urfolksdebatt på Fritt Ord i Oslo 2. april. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Professor emeritus Henning Johanssons holdt et engasjerende innlegg under Qvän Østlandets urfolksdebatt på Fritt Ord i Oslo 2. april. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

2. april arrangerte Qvän Østlandet en debatt om temaet kvener og urfolksstatus hos fritt Ord i Oslo. Et av innleggene ble holdt av professor emeritus Henning Johansson fra Sverige.

– Når en snakker om hvorvidt samer og kvener oppfyller ILO-konvensjonens krav til urfolkstatus om at folket skal ha vært tilstede før grensene ble satt, er det mange spor som viser at det har bodd kvener i området før grensene ble satt. Det betyr altså at en av de viktigste premissene for at en gjennom ILO-konvensjonen skal kunne påberope seg urfolkstatus er oppfylt, påpeker Henning Johansson.

Her kan du se hele hans innlegg.

(Filmet av Tor Petter Gulbrandsen)