Petter Wille, direktør for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Petter Wille, direktør for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

.

Petter Wille, direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, oppfordrer kvenene til passe på at de norske myndighetene følger opp sine forpliktelser.

– Jeg skal ikke svare på det spørsmålet dere har stilt om hvorvidt kvener er et urfolk, for det er ikke min jobb, men jeg skal si litt om minoritets- og urfolksrettigheter. Så får det være opp til dere å vurdere hva kvenene er tjent med, startet Petter Wille sitt innlegg, før han redegjorde for en del praktiske og juridiske aspekter rundt temaet urfolk- og minoritetsstatus.
Wille avsluttet innlegget med å oppfordre kvenene til å følge nøye opp at myndighetene oppfyller de forpliktelsene en har i forhold til Europarådets konvensjon om minoritetsspråk.
– I den siste rapporten som omhandler Norge, står det at norske myndigheter anbefales å gjennomføre en strukturert politikk for kvensk språk, og at en bør prioritere å styrke språkopplæringen, samt styrke det kvenske i mediebildet, sa Wille.
– Så det bør dere passe på at myndighetene følger nøye opp, sa direktøren for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter til de frammøtte kvenene.

Her kan du se hele innlegget til Petter Wille under urfolksdebatten på Fritt Ord i Oslo 2. april.

(Video: Tor Petter Gulbrandsen)