Gjermund Vik tok med et par av sine lyngshester sine for å vise dem fram under Paaskiviikko. (Foto: Frank Halvorsen)

 

Gjermund Vik kom til Nordreisa for å berge den utdøende hesterasen, og har ikke flyttet på seg siden.

 

Frank Halvorsen og Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Gjermund Vik kom fra Hardanger til Nordreisa i 1969, og har vært der siden og drevet med lyngshest. Ruijan Kaiku møter ham og hestene på Paaskiviikko nå i juni.

– Lyngshesten er jo et veldig fint symbol på tre-stammers møtet her i nord, den ble brukt av både samer, kvener og nordmenn, forteller Vik og forklarer at lyngshesten har finske aner.

Nær utdød

Videre sier Vik at selv om hestene har finske aner, så har han selv ingen slektskap til verken det kvenske, samiske eller det finske. Det var på grunn av lyngshesten at han flyttet til Nord-Norge, den gang da.

– Lyngshesten var nesten utdød, og jeg så på det som en oppgave å ta ansvar for den, sier Vik.

I dag så eier han seks, sju slike lyngshester, og sier at det var få av dem her oppe da han kom nordover. Det var i ferd med å bli kritisk, og Vik sier at det trolig bare var rundt 80 hester i hele landet. Nå fins det et par tusen lyngshester her til lands, så selv om situasjonen stadig er noe kritisk, er den tross alt langt bedre, sier Vik.

Gjermund Vik (til høyre) her sett sammen med Bjørn Langstrand (til venstre). (Foto: Frank Halvorsen)

Er her for godt

– Det er veldig kjekt å ha et sånt symbol, spesielt her hvor mye ble brent under krigen, men hesten overlevde. Den er en fin bærer av historien i området, legger han til.

Til slutt forteller Vik at det er utrolig fint i miljøet rundt Paaskiviikko, og at det er fint at det kvenske får komme frem. Han minnes tiden da han kom til Nordreisa, da var det mange som snakket finsk, og at det kvenske kom litt senere. I dag, etter å ha bodd i Nordreisa i over 50 år, er Vik blitt over 80 år, og har stadig ingen planer om å flytte på seg.

– Jeg blir i Nordreisa resten av mitt liv, sier han.

Det er gøy å hilse på hestene. (Foto: Frank Halvorsen)