Nordlyskatedralen i Nordlysbyen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Byen i bykommunen har allerede offisielt navn på tre språk. Nå har også selve kommunen kunngjort sitt ønske om navn på kvensk og samisk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Alta kommune har i et skriv til Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste i februar i år kunngjort at de ønsker å få kvensk og samisk navn på kommunen. I skrivet ba de stedsnavntjenesten komme med en tilråding for det kvenske navnet.

Det har kommunen allerede fått. I slutten av februar mottok de tilrådningsbrevet fra Språkrådet.

«Språkrådet er veldig glade for at Alta kommune vil ha et kvensk navn, og på den måten synliggjøre det kvenske språket og Altas kvenbefolkning», heter det i brevet.

Les også: Klar med en bokutgivelse av de sjeldne

Som vanlig har stedsnavntjenesten tilrådd et kortnavn, eller grunnavn som det gjerne heter, og et navn i genitivsform der man har lagt «kommune» bak kortnavnet.

Det tilrådde kortnavnet er Alattio (tilsvarende «Alta»), og er det samme som Alta by heter på kvensk. Det tilrådde kommunenavnet i genitivsform er Alattion komuuni eller Alattion kunta (tilsvarende «Alta kommune»).

Stedsnavntjenesten bemerker at kommunen kan velge mellom de kvenske formene for «kommune», og omtaler begge variantene som «fullgode oversettelser.»

«Av de kommunene som har tatt kvensk kommunenavn, har de aller fleste valgt å bruke komuuni, bortsett fra Storfjord kommune, som bruker kunta», heter det i tilrådningsbrevet.

Etter at kommunen har gjort sitt vedtak om offisielt navn på tre språk, søkes det om godkjenning fra Kongen i statsråd.

Fra før har blant annet kommunene Porsanki/Porsanger, Omasvuono/Storfjord, Kaivuono/Kåfjord og Raisi/Nordreisa fått godkjent kommunenavn på tre språk.

Les også:

Folk søker det kvenske: Klar oppfordring til Alta kommune