Språkreir og læremidler tilpasset barn; satsingen har nå lønt seg i form av kvensk avdeling ved Saarela/Bærtua barnehage i Porsanger. Kuva: Kainun Institutti/Kvensk institutt.

Åpner landets aller første kvenskspråklige barnehageavdeling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Saarela Barnehage AS, eller Bærtua barnehage som den også heter, starter fra høsten av egen avdeling med kvensk som hovedspråk for barna og de ansatte.
– Bærtua barnehage er den første i landet med en slik satsing på kvensk. Det er et historisk øyeblikk og en følelsesmessig sterk belønning for alt det arbeidet som er lagt ned, sier Hilde Skanke, institutin johtaaja for Kainun Institutti i Børselv.
Daglig leder er også klar på at den nye kvenske barnehageavdelingen er et resultat av et av Kvensk institutts hjertebarn; kvensk språkreir.

En klok metode
– Bærtua har i særstilling deltatt i vårt tilbud om språkreir. De har sugd til seg alle kvenske tilbud, sier hun.
Språkreir er en metode for språkopplæring tilgjengelig for familier som vil gi barna tospråklighet, kvensk og norsk. I Porsanger er 2 andre barnehager med på kvensk språkreir i regi av Kainun Institutti, og Hilde bekrefter at satsingen må bygges videre ut.

Andre må følge etter
Den kvenske avdelingen ved Saarela er opprettet «på tross av.» I et barnehagesystem uten penger avsatt til kvensk opplæring, ble prosjektet forsert gjennom med beskjedne lønnsmidler og relativt få menneskelige ressurser.
Bærtua Saarela barnehage er privateid, Skanke mener satsingen er til etterfølgelse for kommunale barnehager.
– Man må bare bestemme seg, og gjennomføre. At barnehagen nå har klart det, er en kjempegod nyhet også for skolen, som må ta i mot stadig flere barn som velger kvensk, sier Skanke.