Samene og andre urfolk gratuleres med dagen. (Kuva: Arkiv)

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

– Gratulerer med dagen til samene og alle andre urfolk i verden, sier kommunal- og moderniseringsminister Monika Mæland i anledning at man i dag 9. august markerer FNs internasjonale urfolksdag.

Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.
Det er rundt 370 millioner urfolk i verden, fordelt på om lag 90 land. De snakker svært mange forskjellige språk og representerer 5.000 ulike kulturer.

Press på landområder
Årets tema for urfolksdagen er urfolks migrasjon og bevegelse. Et stort press på landområder og ressurser, konflikter og klimaendringer er blant årsakene til at mange urfolk de siste årene har flyttet fra de tradisjonelle områdene sine og inn til tettsteder og byer. FN ønsker å sette fokus på at urfolksrettigheter også må beskyttes når urfolk bor utenfor tradisjonelle landområder.

Flytter til byene
Kommunal- og moderniseringsministeren sier at å forstå migrasjon og bevegelse også er sentralt for å forstå hvordan flere og flere samer i Norge lever sine liv. De senere årene har det vært befolkningsnedgang i en rekke tradisjonelle samiske områder, og stadig flere samer bor i større byer og tettsteder.

– I utformingen av norsk samepolitikk ligger det som bakgrunn at samer i Norge både bor på bygda og i byene. De kan ha helt ulike utfordringer og muligheter, og vi lytter til alle, sier kommunal- og moderniseringsminister Mæland.