Glade møtedeltakere. (Foto: Tomi Vara/Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri)

 

Avtalte å samarbeide.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag tirsdag 14. mai var våre kvenske språksentre samlet på Esbensengården i Vadsø. Målet var at språksentrene skulle bli kjent med hverandre og etablere samarbeid, sier daglig leder Mari Keränen fra arrangøren Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri.

– Det var et veldig bra møte. Virkelig motiverende, sier Mari, som sier språksentrene ble enige om å samarbeide, nå og i framtiden.

Vi skal også utveksle kunnskap, slik at man ikke trenger å finne opp hjulet på nytt, sier hun, og bekrefter at samtlige aktører stilte i Vadsø med sine utpekte representanter.

Mari Keränen er daglig leder for Vadsø kvenske språksenter. (Foto: Arne Hauge)

Daglig leder bekrefter at det var mange gode råd å snappe opp, særlig for de sist ankomne språksentrene på den kvenske arena. Fra Vadsøs ordfører Hans Jacob Bønå vanket det også noen tips, sier hun, blant annet i forhold til hva man bør tenke på når man søker midler.

Økonomi knyttet til drift over tid ble uttrykt som en felles bekymring for språksentrene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD har bevilget penger til etablering, når det gjelder videre drift går man nå inn i en fase med endringer. Her er sentrene opptatt av stabilitet i mellomstadiet.

– Vi ble enige om å lage et notat om økonomiske betingelser og strategi. Notatet skal vi sende til departementet, sier daglig leder.

Vesisaaren kväänin kielisentteri har også en facebookside

 

Vi tar med at deltakere på møtet i Vadsø var:

* Storfjord språksenter
* Kvænangen språksenterer
* Lakselv språksenter
* Vadsø språksenter

* Finnmark fylkeskommune
* Troms fylkeskommune
* Ordføreren i Vadsø kommune