Arne Gustav Sorgmunter, Liss Beth Gjertsen Nyby, Olaf B. Andersen, Svanhild Paulsen og Liv Annie Johansen, Ruijan kväänit Lemmijokilaiset/Norske kvener Lakselv. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Ruijan kväänit – lemmijokilaiset/Norske kvener Lakselv samler inn nye stedsnavn.

Av Liss Beth Gjertsen Nyby

Kvenforeninga Ruijan kväänit- lemmijokilaiset/Norske kvener Lakselv, har begynt arbeidet med å lage en kvensk stedsnavnsbok som etterhvert skal gis ut. Tanken er, i første omgang, å ta for seg sone for sone i Porsanger og lage bok av det.
Første sone ut er Brennelv – Østerbotten området. Meningen var å få boka utgitt til språkdagen 26. april, men oppdaget fort at det ikke lot seg gjøre. Det ble for lite tid til at man kunne sitte igjen med et resultat man var fornøyd med. Nå regner foreninga med at arbeidet er ferdig til neste språkdag i 2019.

Bevaring for ettertiden
Idéen kom fra en av foreningens medlemmer som la fram at det hadde være fint å hatt en gruppe som samler inn gamle stedsnavn mens folk ennå husker dem. Foreningen grep tak i idéen og jobber nå for å få til en bok med navn og kart.

Historie i stedsnavn
Det ligger historie i stedsnavn. Noen navn kan være forklaring på hvordan stedet ser ut, hvem som har bodd der eller hvem som har brukt stedet. Den gamle kvenske navnetradisjonen, som ikke lenger er i bruk, kommer også fram. Som eksempel kan nevnes utmarksslåtta Pietarin Sammu som forklarer både farsnavn og eget navn til brukeren.

«Nye» navn
Kvensk stedsnavndatabase har 981 innsamlede navn fra Porsanger-området. Men det er ennå navn som ikke er registrert i stedsnavndatabasen. Kvenforeninga fikk, på et av stedsnavnmøtene, besøk av rådgiver Katriina Pedersen som jobber for språkrådet i kvensk stedsnavntjeneste. Hun kunne se at flere av navnene, medlemmene kom med, ikke var i databasen.

Bruker flere kilder
Kvenforeninga bruker flere kilder i sitt arbeid. Blant annet et arbeid Arvid Petterson har gjort som er publisert i Porsangerfolket, 2008 utgaven, om stedsnavn i Brennelvdalen og et arbeid språkrådet kaller prosjekt «Børselvgruppen». Denne gruppen besto av flere personer som samlet inn navn.
Kvenforeninga i Lakselv jobber nå med å få markert navnene på kart. Det vil også være en oversettelse av stedsnavn og litt historikk i boka.