Universitete i Tromsø vil prøve språkmester-lærlingmodellen for å stimulere kvenskopplæring. KUVA LIISA KOIVULHTO

Universitete i Tromsø vil prøve språkmester-lærlingmodellen for å stimulere kvenskopplæring. KUVA LIISA KOIVULHTO

Dersom du ønsker å bli med på UITs nysatsing innen kvenskopplæring, så må du være rask! Søknadsfristen går ut allerede i dag, 1. juni.

Universitetet i Tromse -Norges Arktiske Universitet UIT) tilbyr Språkmester-lærlingmodell for stimulering av kvensk språklæring fra høsten av.

– En stor utfordring ved studier i minoritetsspråk slik som kvensk er å kunne utvikle kommunikative ferdigheter hos studentene. I andre minoritetsspråklige miljøer har man organisert en spesiell modell for muntlig språklæring som kalles Mester – lærling -språklæringsprogram (Master – Apprentice Language Learning Program), og som går ut på å finne språkmestere som kan fungere som språkguider eller språkmentorer for språkstudentene. Mesteren snakker som regel målspråket som sitt morsmål. I møter mellom mesteren og språkstudenten bruker de målspråket i uformelle samtaler, forteller professor Leena Niiranen.

Mester-lærlingmodellen ble først tatt i bruk i California, der den ble brukt i revitalisering av indianerspråk, men modellen er også brukt i revitalisering av enaresamisk med gode resultater. Modellen er også brukt i Sverige i revitalisering av sørsamisk.

– Fortsatt fins det eldre mennesker som snakker kvensk som sitt morsmål, men tiden holder på å renne ut for at de skal kunne formidle språket videre. Siden muntlig bruk av språket er sentralt i Mester – lærling -modellen, er modellen spesielt nyttig for studenter i kvensk som ikke har kunnskaper i språket før studiene. I tillegg kan alle studentene få et dypere innblikk i kvensk kultur ved at vi tar modellen i bruk. Ved å bruke modellen imøtekommer vi behov fra det kvenske samfunnet for å uteksaminere studenter med høyere kompetanse i muntlig kvensk. Modellen vil også motivere og stimulere kvenskspråklige i det kvenske samfunnet til å i større grad bruke sitt språk når de involveres som språkmestere, forklarer Niiranen.

Modellen vil bli bakt inn i de eksisterende tilbud, det vil si på det studium som universitet kommer til å ha på høstsemesterert 2015 og på vårsemesteret 2016.

– På høsten vil det være et kurs som heter Språklig tekstanalyse i kvensk (KVE-1002), som har lite undervisning. Prosjektet med språkmentor fortsetter også på vårsemesteret, når Aikamatka-kurset fortsetter igjen (KVE-1004 Praktisk kvensk med grammatikk 2). De som skal delta på språkmester – lærling metoden, skal ha tatt det første Aikamatka-kurset, forklarer professoren.