Ny folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark spør blant annet om befolkningens  kvenske tilhørighet og bruk av språk.
Skjermdump/faksimile: Folkehelseinstituttet

 

Har du tro på om kvensk språk blir mer eller mindre brukt om ti år? Har du kvenske foreldre og besteforeldre? Dette er blant spørsmålene i den nye folkehelseundersøkelsen for Troms og Finnmark som gå for tiden. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

For tiden gjennomføres det en stor folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark. Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa, og spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om ens fysiske og psykiske helse, om levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

– Dette er første gang spørreskjemaet har en egen del om livskvalitet. Livskvalitetsspørsmålene vil også inngå i framtidige fylkeshelseundersøkelser, sier prosjektleder Thomas S. Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Hilja Huru, leder i Ruijan Kveeniliitto, Norske Kveners Forbund. (Kuva: Arne Hauge)

Håper undersøkelsen gir svar om kvener

På slutten av spørreskjemaet kommer det også et sett spørsmål som er utarbeidet spesielt for Troms og Finnmark. Denne delen kommer opp dersom du svarer ja på spørsmålet om du har samisk eller kvensk/norskfinsk bakgrunn. Her spørres det blant annet om en har tro på om kvensk eller samisk språk blir mer eller mindre brukt om ti år, og om en selv regner seg som same eller kven/norskfinne.

– Det blir spennende å se om man gjennom undersøkelsen kan få et bilde av andel kvener/norskfinner i Troms og Finnmark, sier Hilja Huru, som er blant dem som er valgt ut til å delta i undersøkelsen. Hun håper at dette tallmaterialet kan gjøres tilgjengelig.

Ikke på kvensk

I Troms inviteres et tilfeldig utvalg på om lag to av ti voksne over 18 år til å delta i undersøkelsen, mens i Finnmark inviteres om lag tre av ti innbyggere til å svare på spørsmålet. De som er valgt ut til å delta vil bli kontaktet direkte, men det er også mulig for andre å logge seg inn og svare, men svarene vil ikke regnes med i sluttrapporten. Det tar om lag 15 minutter å fylle ut skjemaet.

Skjemaet finner du her: Fylkeshelseundersøkelse Troms/Finnmark

Undersøkelsen finnes på norsk og samisk, men ikke på kvensk.

– Spørreskjemaet er ikke på kvensk, og det beklager fylkeskommunene Troms og Finnmark og Folkehelseinstituttet. Vi håper at det ikke skal være til hinder for at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, beklager arrangøren på sine nettsider. 

Svarfrist er 14. juni 2019.

Samarbeidsprosjekt

Fylkeshelseundersøkelsene i Troms og Finnmark er et samarbeid mellom fylkeskommunene, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø ved Tromsøundersøkelsen og Senter for samisk helseforskning.
– I en ny region er vi opptatt av å legge til rette for gode levekår og livskvalitet. Hvis mange nok svarer på undersøkelsen, vil vi få et godt grunnlag for å kunne prioritere tiltak som kan komme innbyggerne til gode og bidra til bedre folkehelse, sier Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms og Ragnhild Vassvik fylkesordfører i Finnmark. De presiseres at jo flere som svarer, jo mer pålitelige blir resultatene.

Rapporten ventes å være klar i høst. Større kommuner, regioner og de to fylkeskommunene vil få lokale resultater. Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet.