Fra kunnskapsbrist til stipend. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/Altaposten)

 

Utdanningforbundet går foran og tar grep. Etter å ha erkjent sviktende kunnskap i samisk og kvensk, frister de nå med stipend til lærere som vil studere språkene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vel å merke stipend til medlemmer av forbundet. For øvrig landets nest største fagorganisasjon med sine drøye 190 000 medlemmer, folk som jobber som lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Stipendet gjelder minst 30 studiepoengs videreutdanning i de samiske språkene og kvensk, framgår det i nyhetssaken på forbundets hjemmeside, datert tirsdag 12. mars. Stipendet er på mellom kroner 5000 og 30 000.

– Dette viser at vi tar vårt ansvar for å bøte på konsekvensene av fornorskningen, sier sentralstyremedlem Linn-Therese Myhrvold.

Det var i forbindelse med framlegging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i juni i fjor at forbundet ga sin uforbeholdne beklagelse. Dette på bakgrunn av «norske læreres deltagelse i fornorskningspolitikken som ble begått mot samene, kvenene og skogfinnene.»

Et budskap som ble fasthold også på Samenes nasjonaldag den 8. februar i år, idet forbundsleder Geir Røsvoll påpekte at lærere ikke har tilstrekkelig kunnskap om samiske, kvenske og skogfinske forhold.  Han etterlyste en større nasjonal satsing.

Dette er for øvrig første gang at forbundet spesifikt peker på samisk og kvensk i sin stipendutlysningen for videreutdanning.

– Vi har en plikt og et historisk ansvar for å bidra til forsoning gjennom å arbeide for ulike tiltak som kan bøte på konsekvensene av fornorskningen. Det at vi nå utlyser stipend til lærere som studerer samisk/kvensk er et ledd i dette arbeidet, sier Myhrvold.

Søknadsfrist 1. mai i år. Her finner du mer informasjon:

Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend