Vadsøs ordfører Hans-Jakob Bønå sier seg stolt og glad over byens kvenske språksenter – som han påpeker er til ikke kun for kvener, men for hele befolkningen. (Foto: Arne Hauge)

 

Barn og unge prioritert målgruppe.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg håper og tror at senteret skal bli en arena og møteplass for hele befolkningen, sier Vadsøs ordfører Hans-Jakob Bønå. Fredag 15. mars var han en av gjestene da Vesisaaren kväänin kielisentteri offisielt åpnet.

– Jeg håper spesielt at det tilrettelegges for aktiviteter knyttet til barnehager og skoler. Barn og unge bør absolutt være en prioritert målgruppe for denne virksomheten, sier Bønå, for øvrig en forhåpning senterets styreleder Trygg Jakola har lovet å innfri. Utadrettet virksomhet, spesielt overfor barn og unge, blir sentralt i arbeidet.

Les mer: Æren tilfalt Aspaker

Bønå sier han tror lokaliseringen ved Vadsø musum – Ruija kvenmuseum, er god.

– Det er ingen tvil om at språksenteret har en helt riktig lokalisering i vår kommune og her på museet. Jeg tror lokaliseringen i seg selv vil være en berikelse for både de som jobbet i anlegget, og besøkende. Nå håper jeg at vi i enda større grad enn før skal klare å formidle historien om vår fortid, vår kultur og ikke minst vårt språk til alle som bor og lever sine liv i Varanger. Samt de mange som velger å besøke oss, sier Bønå.

– Som ordfører er jeg stolt og glad over det nye senteret, sier han.