Kåre Simensen lurer på når Ruijan Kaiku får midler til å bli ukesavis.

Sist uke leverte stortingspolitiker Kåre Simensen (Ap) spørsmål om Ruijan Kaiku til kulturminister Thorhild Widvey. Han lurer på om regjeringen har planer om å gi tilstrekkelig statsstøtte til Ruijan Kaiku slik at avisen kan bli en ukeavis.

Bakgrunnen for spørsmålet er at det i St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet står det under punkt 10.3.2.8 «Tiltak innanfor kultur- og mediesektoren: Det har elles vore arbeidt med å leggja til rette for at den einaste kvenskspråklege avisa i Noreg – Ruijan Kaiku (Gjenklang frå Noreg) – kan utviklast til ei vekeavis.» Videre i stortingsmeldinga står det at kulturrådet vil prioritere støtte til den kvenske avisa, og at departementet vil ta sikte på å trappe opp tilskuddet til den kvenske avisa dersom det ellers ligger til rette for overgang til ukesavis.

Utfra statsbudsjettet for 2015, foreslår kulturdepartementet en bevilgning til Ruijan Kaiku på 1.138.000,-, mens kommunal og moderniseringsdepartementet har tatt bort sin tidligere oppsatte bevilgning til avisa, og ber Ruijan Kaiku istedet søke midler fra en fellespott.

– Det er skapt tvil om avisen må søke på midler i konkurranse med andre tiltak. Dette øker usikkerheten rundt finansiering av avisens drift. Dermed synes det som at det kvenske folkets og Stortingets ønske om å øke utgivelsene slik at Ruijan Kaiku kan bli en ukeavis, ikke blir en realitet i 2015. Jeg ber om en avklaring på den usikkerheten som er skapt gjennom å forstå årets budsjettforslag, skriver Kåre Simensen i begrunnelsen.

Det er usikkert når kulturministeren vil svare på Simensens henvendelse.