Et av bildene fra blikkboksen. (Foto i Rolf Aikios eie)

 

Rolf Aikios bilder og foredrag fra Ordspinneriet. Velkommen til sesongavslutning hos de driftige kvenene i Ytre Oslofjord.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi i Norske kvener Ytre Oslofjord vil invitere til nok et åpent møte med et spennende program. Undertegnede skal holde et foredrag basert på en rundreise i Tornedalen i 2019 og dypdykk i både egen slektshistorie og i kvensk, svensk og finsk historie. Videre kan vi denne gangen lokke med en spennende fotoutstilling. Det blir selvsagt kaffe og noe å bite i også, heter det fra foreningsleder Unni Elisabeth Huru.

Møtet holdes lørdag 7. mai fra klokken 16 til 18 i Frivillighuset i Thuegata i Horten, deretter blir det en pause til august, opplyser foreningen i sitt siste nyhetsbrev til medlemmene. Et brev hvor de for øvrig ber om tips fra folket. De har nemlig lyst til å få i gang en fast møteplass på det nevnte frivillighuset, spørsmålet er hva man kan fylle en slik kveld i måneden med?

– Har du et ønske? Er det noe du kan tenke deg at vi setter opp som tema? Eller kurs? spør Huru i den anledning.

Når det gjelder kvensamlingen, så har foredraget tittelen «Mine kvenske røtter – sjokket, tvilen og søken etter svar.» Fotoutstillingen sorterer under to titler, nemlig «Bilder fra en blikkboks» og «Finnmarksnatur.» Foreningen melder dette om blikkboksen:

Fotograf Rolf Aikio. (Foto: Privat)

«Som ungdom kom Rolf Aikio over en blikkboks med sort-hvitt bilder og filmer som ikke var framkalt. Dette vakte hans nysgjerrighet og etter hvert også interessen for fotografering. Bildene viser hverdagslivet slik hans onkler opplevde det på 50 og 60 tallet.»

Og dette om finnmarksnaturen:

«Bildene Rolf selv har tatt viser naturen de finske innvandrerne så da de kom, omgivelsene som fortsatt preger finnmarkingen. Man klorer seg fast tross naturkrefter og karrig jord. Rolf har fotografert i 45 år og har hatt utstillinger i Alta og i Sarpsborg.»

Aikio er 64 år og opprinnelig fra Nesseby i Varangerbotn i Finnmark. Han vokste opp i Rafsbotn like nord for Alta, og er i dag bosatt i Sarpsborg.

«Han vokste opp på 60-tallet i et samfunn der hverdagsrasismen rådde, uten å vite om sin flerkulturelle bakgrunn. Det var i forbindelse med Altasaken på 70-tallet han ble bevisst sin kvenske og samiske bakgrunn. I 2006 tok han slektsnavnet Aikio. Det har vært brukt blant samer siden 1500-tallet. Til Nesseby er slekten Aikio kommet fra Enare. Navnet var knyttet til en kvensk slekt på 1800-tallet», meldes det om fotografen som bidrar i sesongavslutningen av Ytre Oslofjord-kvenenes åpne møter.

Nysgjerrig på bildene? Vi var inne og tok en titt, det var vel verdt tiden. Rolf Aikio opplyses nemlig å ha 4 500 av dem på flickr

Finnmarksnatur. (Foto: Rolf Aikio)