Harald H. Lindbach (Kuva: Arne Hauge)

 

Talosvankka/Olderdalen: «Kvensk bosetting i Nord-Troms på 1700-tallet» og «Kirkene i Tornedalen og samhandlingen med Nord-Troms» er tema når Kåfjord kvenforening førstkommende fredag åpner dørene på Kultursenteret.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Førstkommende fredag skal vi ha en temakveld på Kultursenteret i Olderdalen. Vi får besøk av historiker Harald H. Lindbach, som skal fortelle om kvensk bosetting i området på 1700-tallet, og historiker Siv Rasmussen som skal fortelle om kirkelivet i Tornedalen og samhandlingen med Nord-Troms.

Det opplyser Elling Vatne, leder i Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura.

Arrangementet starter fredag klokken 16:30 og er beregnet å pågå fram til cirka klokken 19:30.

– Det blir enkel servering og arrangementet er åpent og gratis for alle, sier Vatne.

Lindbach er for øvrig en godt kjent forsker i kvenske kretser. Han har en rekke ganger holdt foredrag om kvensk historie, og var blant annet i aksjon da Troms og Finnmark fylkeskommune holdt 2021-versjonen av det årlige Kvenseminaret. Og tidligere samme høst, da museumsforbundet holdt sitt seminar i Nordreisa. Her kan du lese mer om noe av det Harald snakket om i den forbindelsen:

Etterlyser eget kvensk dokumentasjonssenter