Kristin Mellem sier at hun kommer til å oppfordre flere familiemedlemmer til å kontakte Sannhetskommisjonen. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Kristin Mellem har store forhåpninger til Sannhetskommisjonens arbeid.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Under Paaskiviikko tidligere i sommer var Mellem en av fire tidsvitner som delte sine fornorskingshistorier med Sannhetskommisjonens leder Dagfinn Høybråten og sekretariatet.

– Det var helt fantastisk å være til stede når Høybråten kom hit til oss. Det er jo også veldig riktig av ham å oppsøke miljøene her, og at han møter mennesker i alle aldre som har ulike historier og vinklinger i forhold til fornorskingen, sier Mellem, som sier at hun opplever kommisjonslederen som en stødig og flott person som lytter godt og er reflektert.

– Det videre arbeidet til kommisjonen blir veldig spennende. De har kort tid på seg, og mye å gå gjennom, påpeker hun.

Likestilling

Mellem forteller at hennes historie har strukket seg gjennom en tid der man har sett en stor endring i forhold til det kvenske.

– Det at Sannhetskommisjonen nå er kommet på banen og likestiller det kvenske med det samiske, er helt fantastisk og sannsynligvis mye viktigere enn vi innser nå, sier hun.

– Så min oppfordring til kommisjonen er at de ser nøye på det kvenske, og husker at det er likestilt. Det er veldig viktig. Jeg tenker at også det sjøsamiske og sørsamiske, i tillegg til det kvenske, trengs å løftes opp og fram i en slik prosess, sier hun.

Oppfordre familien

Kristin Mellem har også gjort seg opp tanker om hvorvidt hun selv kommer til å ta kontakt med Sannhetskommisjonen for å dele sine opplevelser.

– Jeg tror nok at jeg kommer til å ta kontakt med dem, og jeg kommer også til å oppfordre flere i min familie til å dele sine opplevelser og historier. Vi er jo en del av Nord-Troms sin historie i flere generasjoner, og vi har ulike erfaringer, derfor er det viktig at vi er flere som deler våre opplevelser, sier hun, og oppfordrer andre også til å ta kontakt med kommisjonen.

– Man må jo heldigvis ikke skrive alt ned selv hvis man ikke klarer det. Man kan også la seg intervjue. Det er mange ulike måter å få delt sin historie med kommisjonen, og jeg håper folk er frampå, sier hun.

Strukturelle endringer

– Hva håper du blir resultatet av kommisjonsarbeidet?

– Jeg håper det blir noen store strukturelle endringer slik at man i framtida kan jobbe lettere, for eksempel ved at det finnes institusjoner, midler og systemer der det kvenske og de ulike samiske gruppene er ivaretatt på en god måte, sier hun.

Les også: