Nye Moan skole får ikke nytt navn likevel. (Kuva: Kristina Båtnes Hestdahl)

 

Skolen er under store omveltninger, og kunne i den forbindelse fått nytt navn. Nå er saken behandlet i kommunestyret.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I forrige uke meldte Framtid i nord at «Dalojänkka skole» var ett av tre navnealternativer for det som i dag heter Moan skole på Hansinkenttä/Storslett.

En navneendring har kommet på bane i forbindelse med at skolen er under utbygging og renovering, og i tillegg skal å gå fra å være en skole for 1. til 4. trinn, til å favne 1. til 7. trinn.

Les også: Denne skolen kan få et kvensk navn

Dalojänkka (Talojänkkä etter kvenske rettskrivingsprinsipper, journ. anm.), er angivelig et kvensk stedsnavn i området der skolen er lokalisert, som skal bety ‘gårdsmyr.’

Saken er nå blitt behandlet i kommunestyret i Nordreisa kommune, og politikerne synes ikke det var tid for å bruke de anslåtte 20–30 000 kronene på en slik endring nå, melder Framtid i nord.

– I forrige møte behandlet vi om vi skulle ha skolemat eller ikke, og når vi ikke har penger til det, så har vi ikke penger til dette heller, sa Sigbjørn Hansen (INP), ifølge lokalavisa.