13_filmdamer2

På selveste Kvenfolkets dag blir det premiere i Nordreisa på filmprosjektet «Sisu -din indre styrke». Bak dette prosjektet står blant annet Sirkka Seljevoll og Eva Charlotte Nilsen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Markeringen av Kvenfolkes dag sprer om seg fra år til år. Denne gangen skal kvenene feire seg selv fra Vadsø i øst, Porsanger og Alta i nord, samt flere steder i Troms. Og ikke minst i Oslo.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Både i Alta og Nordreisa tyvstarter feiringen av Kvenfolkets dag allerede denne uken.

Filmkveld

I dag arrangerer Alta Kvenforening en filmvisning i samarbeid med den lokale filmklubben. Visningen av «Det hemmelige språket» og den svenske filmen «Mie halvan kotia» er på Alta kino fra klokken 18.45.

I den svenske novellefilmen «Mie halvan kotia» møter vi den eldre tornedalskvinnen Linnea som har hatt slag og bor på eldrehjem i Stockholm. Hun har glemt sitt svenske språk og snakker nå bare morsmålet meänkieli. Hun er fortvilt, for ingen forstår hva hun sier.  Men da Ingela begynner å jobbe på hjemmet endrer alt seg.

I filmen «The secret language» møter vi flere kvener som forteller om sin kvenske identitet og sitt kvenske språk. Her stilles spørsmål om hva som skjer når det språket du snakker ikke anerkjennes som et ordentlig språk, og det språket du snakker på skolen er noen annet enn den du snakker med foreldrene dine. Og hva er konsekvensene når morsmålet ditt ikke bare er forbudt, men som også aktivt utslettes.

Kvenske stemmer og avskjedsgudstjeneste

Lørdag blir det konsert på Halti kulturscene med den kjente tornedalsgruppen Jord og det kvenske koret KvääniÄänii. Sammen har de forestillingen «Meän laulut – Våres sanga», der de vil vise fram noen av de sangene som har vært brukt i regionen tidligere, samt noen nyere sanger basert på kvensk/tornedalsk tradisjon.

Dagen etter, søndag 13. mars, er det høymesse med nattverd i Nordreisa Kirke. Ved denne gudstjenesten markeres også Kvenfolkets dag og en del kvensk språk vil bli nyttet. Dette vil være sokneprest (og selvutnevnt kven) Bjørn I. Hammervolds avskjedsgudstjeneste.

Sisu- Din indre styrke

På kvenfolkets dag blir det filmpremiere på Halti kulturscene. Da presenteres Halti kvenkultursenters nye digitale formidlingssatsing «Sisu – din indre styrke» for første gang.

«Sisu» dukker opp når det er som aller svartest, når alt håp svinner hen, og sier at du skal brette opp ermene. Når du ligger nede er «sisu» stemmen som sier; «Du gir ikke opp nå. I morgen er en ny dag».

Det er Eva Ch. Nilsen (Rampelys AS) og Svein-Erik Andersen (Motiv Film AS) som har produsert filmen, mens faggruppen har bestått av Sirkka Seljevold, Lisa Vangen og Pål Vegard Eriksen. I hovedrollene finner man Aase Olsen, Irene Dalvik Olsen og Rolf Bakkeslett.

Statssekretæren feirer i Oslo

I Oslo blir det stor markering på Saxegaarden. I tillegg til at Terje Aronsen skal holde hovedtalen og Kaksi Lakso skal spille, er statssekretær Anne Karin Olli og Oslo-ordfører Marianne Borgen blant gjestene. Det blir også visning av filmen «Det hemmelige språket».

Biskopbesøk og filmvisning

Klokken 17.00 16. mars blir det kvensk gudstjeneste i Børselv kirke hvor selveste biskop Ola Øygard deltar. Fra kl. 18.00 blir det arrangement på Kainun institutti -Kvensk institutt, med sang av Børselvkoret, tale ved varaordfører Cecilie Gjennestad og visning av dokumentarfilmen «Det hemmelige språket».

Feiring i «store studio»

I Vadsø markeres Kvenfolkets dag på det nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, nærmere bestemt i NRKs tidligere Store Studio. Her blir det kulturelt innslag med vokalist  Kulturelt innslag med Ronja Lindbach, samt at generalsekretær for Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, kåserer om foreningens arbeid med kulturminnevern, om den store pengegaven fra DnB og om behovet for sterkere søkelys på kulturminner som kan knyttes til nasjonale minoriteter. Etter markeringen skal Nord-Varanger kvenforeningha årsmøte, og det samme skal Fortidsminneforeningen avdeling Finnmark.

Markering på sykehjemmet

Tradisjonen tro vil Kvænangen Qven og sjøsamisk forening ha sammenkomst på Gargo syke- og aldershjem med medbrakt kake og sosialt samvær med beboerne og ansatte på Kvenfolkets dag. Kvenforeninga deler ut «Norsk-kvensk fraseordbok for pleie og omsorg» til alle avdelinger på sykehjemmet. Dagen før, altså 15. mars, har foreninga årsmøte og vil også i den anledning markere Kvenfolkets dag sammen med  sine medlemmer.

Foredrag om kobbergruvene i Kåfjord

I Tromsø markeres Kvenfolkets dag på UIT i Breivika (Rom E-0105 i SV/HUM-bygget) kl. 19.00-21.00. Her skal postdoktor Florian Hiss snakke om språkmangfoldet rundt kobbergruva i Kåfjord ved Alta.

Alten Copper Works, koppergruva i Kåfjord ved Alta var Nord-Norges og Nordkalottens største industribedrift på midten av 1800-tallet. Gruva var eid og styrt av engelske forretningsmenn, som rekrutterte gruvearbeidere fra ulike deler av Norden og Europa. Etter hvert utgjorde kvenske innvandrere en stor del av arbeidskraften. Presentasjonen vil kaste lys på ulike aspekter ved mangfoldet i gruvesamfunnet og på arbeidsplassen, sier Hiss om innlegget han skal holde