Storfjord språksenter er lokalisert i bygda Skibotn i Storfjord kommune. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

«Gode kunnskaper i muntlig og skriftlig kvensk eller finsk er en fordel.»

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I mars 2021 ble stillingen som leder ved Storfjord språksenter lyst ut, og senere tilsatt. Nå er imidlertid Storfjord kommune på nytt ute på arbeidsmarkedet og søker etter daglig leder til senteret. Dette gjennom en utlysning hos Jobbnorge.

Om stillingen står det blant annet at «Som daglig leder av Storfjord språksenter vil du være en viktig drivkraft som tar Storfjord språksenter videre framover. Språksenteret sitt hovedformål er å styrke og videreutvikle Storfjord kommune som trespråklig kommune, kulturelt og språklig.» Det framgår også at «Stillingen er ledig under forutsetning av at det ikke skjer en intern tilsetting underveis.»

«Erfaring fra arbeid med flerspråklighet og kunnskaper om samisk, finsk og kvensk kultur og språk» er ett av kvalifikasjonskravene i utlysningen. Arbeidsgiveren skriver at «gode kunnskaper i muntlig og skriftlig kvensk eller finsk er en fordel.»

De som kunne tenke seg kontorsted på Nordkalottsenteret i Yykeänperä/Skibotn, har om lag tre uker på seg, all den tid søknadsfristen er satt til 14. juni.

Les også: Starter opp kurs i mars