Bedre sammen enn alene. Nordisk ministerråd fyller 50 år i år. (Foto: Magnus Fröberg/norden.org)

 

I ei uke har Nordisk ministerråd hatt finsk ledelse, og ambisjonen for resten av 2021 er klar: Framgang i samarbeid. 

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Sammen er vi sterkere og klokere enn hver for oss.»

Slik lyder en av grunnsetningene i Finlands program for formannskapet i Nordisk ministerråd 2021. Sistnevnte omtales som de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, et råd som arbeider for felles nordiske løsninger på områder hvor de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

Den finske politikeren Thomas Blomqvist innehar vervet som nordisk samarbeidsminister, og tvitret like på nyåret sin visjon for perioden: Fri bevegelse tuftet på grønnere og mer holdbare løsninger, samt økt samarbeid for beredskap og krisehåndtering. Faktorer som alle har betydning også når vi skal hente oss inn etter koronapandemien, vektla Blomqvist.

«Vår ambisjon er tydelig; framover i samarbeid mot et integrert og holdbart Norden», sa Blomqvist i sin tale.

Når det gjelder programmet for Finlands formannskap, så meldes det å ta utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet. Den visjonen sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region.

«Programmet for 2021 trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden», heter det fra ministerrådshold.

Dessverre vil pandemien prege også 2021, og ministerrådet er tydelige på at den skaper utfordringer for det nordiske samarbeidet. Å løse de utfordringene er noe Finland vil jobbe med, meldes det.

«Pandemien er et eksempel på at vi ikke kan løse globale utfordringer alene. Det er fornuftig å lete i fellesskap etter måter å forberede seg på kommende kriser på. Derfor vil Finland forsterke samarbeidet også innenfor området forsyningstrygghet og beredskap, har Finlands statsminister Sanna Marin overfor Nordisk ministerråd sagt om saken.

Vi tar med at 2021 gir ekstra grunn til feiring for deg som setter pris på arbeidet i regi av Nordisk ministerråd. I år fyller nemlig institusjonen 50 år. Dette skjer samtidig som Åland – en nær samarbeidspartner for det finske formannskapet i ministerrådet – feirer 100-årsjubileum for sitt selvstyre.