Den etterlengtete norske oversettelsen av storverket Ruijan suomalaisia er på plass.

 

De sentrale aktørene i boka Kvenene – et folk ved Ishavet er suomalainen, kveeni, lappalainen og norjalainen. For hundre år siden. Hvordan oversetter vi disse til norsk i 2020?

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Stilmessig er Samuli Paulaharjus bok Ruijan suomalaisia et sammensurium av nøktern sakprosa, poetisk patos, inspirert av Bibelen så vel som av finsk folkediktning, og folkelig fortellerkunst, skriver Mikael Holmberg i oversetternes forord i boka Kvenene – et folk ved Ishavet.

Holmberg hadde hovedansvaret for oversettinga, mens Helge Huru og Jan Erik Kaplon oversatte noen deler av denne kvenske klassikeren til norsk. Boka kom ut i mars.

I forordet skriver Holmberg om utfordringene med å oversette sentrale stedsnavn og begrep som Ruija og Lannanmaa samt navn på folkegruppene.

Ruija nevnes flere hundre ganger ganger som stedsnavn. Et annet sentralt sted, Lannanmaa nevnes 13 ganger. Begge er steder som har uklare grenser og innhold. Oppfatningen om hva de er varierer fra sted til sted, og det skaper bry for oversetting. Hva betyr hva i akkurat denne sammenhengen?

Hundre år gammel tekst

Det vrimler også av forskjellige gruppenavn som oversetterne fant problematiske å definere og bestemme meningen i og innholdet av. Det er tross alt snakk om språk, ord og forestillinger som er hundre år gamle og vel så det. For eksempel er det ikke korrekt i dag å omtale samer som lapper, selv om det var helt vanlig før i tida. Og som oversetterne peker på: Det gamle begrepet lappalainen er ikke nødvendigvis det samme som «same» i dag, men det var flere grupper som ble kalt lappalaiset.

Noen gruppenavn som er nevnt i boka er suomalainen (nevnt 449 ganger i originalteksten), kveeni (225) , lappalainen (203) , norjalainen (165), ruijalainen (56), lantalainen (26), Ruijan suomalainen (15),  saamelainen (7) og kainulainen (6).

Tellinga er ikke vitenskapelig, men et resultat av mekanisk telling med søkefunksjon som tekstbehandlingsprogrammene har. Den finske originalteksten er å finne digitalt for eksempel på publikasjonsarkivtjenesten Doria (doria.fi)

Disse var navn som intervjuobjektene og forfatteren Paulaharju brukte for hundre år siden. Det er langt fra åpenlyst hva de mente. Hvordan skal man tolke og ikke minst: Hvordan skal man oversette dem i dag?

Suomalainen og kveeni

Oversetterne måtte ta et valg.

Suomalainen oversettes best med «finne» eller «finsk». Paulaharju bruker ordet om finsktalende folk uavhengig av om de kommer fra Finland eller Sverige, og uavhengig av hvilket land de bor i når handlingen i boka foregår, skriver Holmberg.

Oversetterne fant ut at kveeni heller ikke er så enkelt.

– Ordet kveeni, kven, er ikke mindre viktig for Paulaharju, men heller ikke denne termen bryr han seg om å definere.

Holmberg peker på at Paulaharju noen ganger bruker både kveeni og kainulainen som historiske termer, om folket fra området rundt botnen av Bottenvika,  øst og vest for Torneelva, men slik er det ikke i alle tilfeller.

– Aller mest bruker han nemlig kveeni rett og slett som synonym for suomalainen. Det harmonerer i hvert fall med hans måte å variere språket på, skriver Holmberg.

Lantalainen og Lannanmaa

I motsetning til Kvenland (Cwenland, Qwenland, Kvænland osv.) fins det ingen kart hvor vi finner Lannanmaa.  Likevel nevnes Lannanmaa 13 ganger i originalverket.

Oversetterne har valgt å bruke navnet uoversatt.

Beboerne fra Lannanmaa heter lantalaiset.  I boka nevnes de ofte som folk som kommer. Hvem er de?

Holmberg kan ha funnet noe som kan løse opp gåten, mens han jobbet med oversetting av Kalevala.

– Elias Lönnrot gir i sin svensk-finske ordbok fra 1880 følgende definisjoner: «Lantalaiset kallas af Norska finnarne de finnar, som bege sig till Ishavets kust på fiske», skriver Holmberg.

Dette virker sannsynlig, også i forhold til måten Paulaharju bruker ordet. Når du søker etter «lantalai» (da får du både entallsformen lantalainen og flertallsformen lantalaiset, samt alle bøyde former) i originalboka, finner du ordet nevnt 26 ganger, ofte i betydningen «folk som pendler med årstidene mellom innlandet og Ishavet» eller «nykommet finne» – men også som synonym til kven eller finne.

Ruija og ruijalainen

Ruijalainen nevnes  56 ganger som gruppenavn. Ruija nevnes 447 ganger, også i sammensatte ord, og som språk (ruija = norsk språk).

– I bokas kontekst betyr nok Ruija snarere Nord-Norge, eller nærmere bestemt Finnmark. Paulaharju selv gir aldri noen definisjon av ordet, men i siste kapittel skriver han om en prest som hadde «reist rundt i Tromsø amt og Ruija», så her later det i hvert fall til at Ruija for ham spesifikt betydde Finnmark, skriver Holmberg i forordet.

Når oversetterne har vært sikre på at Ruija betyr Finnmark, har de oversatt det, ellers har de valgt å ikke oversette det.

Lappalainen

Ei av de folkegruppene som nevnes over to hundre ganger – oftere enn norjalaiset –  i originalboka, er lappalaiset.

Oversetterne har valgt å oversette lappalainen som same, selv om det ikke alltid er hundre prosent riktig. Siden middelalderen har flere grupper blitt kalt for lappalainen.

– De er ikke sikkert at lappalainen alltid bare har betegnet folk som snakker samiske språk. Det kan, i eldre tider, også ha stått for andre folkegrupper med jakt og fiske som hovednæringsvei, skriver oversetterne som en fotnote.

 

Ord og begrep i Ruijan suomalaisia som handler om sted og etnisitet: Antall ganger (i parentes: eksempler på sammensatte ord der ordet også forekommer)

Suomalainen: ca 400  ganger (muun muvassa suomalaisseutu, suomalaispesä, suomalaisväki, Raisin metsäsuomalainen, suomalaiseläjät, suomalaissuku, suomalaistulva, suomalaistunut, suomalaisvirta, suomalaisukko, suomalaiskylä, supisuomalainen, suomalaisäijä, suomalaisranta, suomalaissynty, vaeltajasuomalainen, suomalaisperukka, suomalaisvaellus, suomalaisvuodet, Pohjois-Ruotsin suomalaismetsät, suomalaisemännät, suomalaistalot, suomalaismies, suomalaistytär, suomalaisasutus, suomalaiskirkko,

Ruija: ca 400 (muun muvassa ruija = norsk språk; Ruijanmeri, Ruijanranta, Ruijanmaa, ruijanraanu, ruijankieli)

Kveeni : 255 (m.m. kveeniäijä, Kveeni-Mikkeli, kveenivaellus, kveenipirtti, kveeniukko, kveeniperhe, Kveeni-Lassi, Kveeni-Heikki, kveeniperäinen, kulkukveeni, tervakveeni, metsäkveeni, kveenimuori, kveenitulokas, kveeninainen, kveenimies, kveenitytär, kveenisuku, kveenipolvi, kveenikylä, kveenikarkuri, kveenikulkuri, kveenipahanen, kveenisavu, kveenikansa, kveenipari, kveenimökki, kveenikaupunki, kveenitalo, kveenihöökäri, kveenikraatari, kveenieukko, Kveeni-Tuomas, kveenipaholainen, kveenilaivuri, kveenijoukko, kveeniasia (!), raatajakveeni, kveeninkielinen, kveenilapset, pikkukveeni, kveenipoika)

Lappalainen: 203 (m.m. markkinalappalainen, tunturilappalainen, ylilappalainen, merilappalainen, kalastajalappalainen, porolappalainen, takalappalainen, rantalappalainen, karjalappalainen, jokilappalainen)

Norjalainen: 165 (m.m. norjalaisrannikko, norjalaissekainen, norjalaiskylät, norjalaisvoittoinen, etelänorjalainen, norjalaistumisperiaate, norjalaissukuinen, norjalaisasukas, norjalaistalo, norjalaistuminen)

Ruijalainen: 56  (m.m. ruijalaisäijä, ruijalaistyttö,  ruijalaiskippari, ruijalaistytär)

Lantalainen: 26 (m.m. nälkälantalainen, tervalantalainen, lantalaistulija)

Ruijan suomalainen: 15 (m.m. Ruijan suomalainen, Ruijan suomalaisukot, Itä-Ruijan suomalaiskylä, Ruijan suomalaisseudut)

Saamelainen: 7

Kainulainen: 6 (m.m.  kainulaiskansa, kainulaisukko )

Lannanmaa: 13