– I dag leiter mange etter den gamle klokskapen og roen som vi finner i de kvenske salmene og de lestadianske salmene for øvrig, forteller Kristin Mellem.

– Det er tydelig at det er mange som har gamle finske salmebøker liggende som de nå finner frem igjen, sier Kristin Mellem som denne høsten er prosjektleder for bispedømmets kvenske salmeprosjekt «Gamle salmer mot nye tider» . KUVA LIISA KOIVULEHTO

.

Vi hadde ambisjoner om å få inn ti kvenske salmer, men fått vi fått mange flere å velge i, forteller Kristin Mellem. Nå håper hun å få inn enda flere salmer.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det er tydelig at det er mange som har gamle finske salmebøker liggende som de nå finner frem igjen, sier Kristin Mellem som denne høsten er prosjektleder for bispedømmets kvenske salmeprosjekt «Gamle salmer mot nye tider».

Etterlyser flere salmer

Tanken er å samle inn et knippe kvenske salmer og utgi disse i et eget hefte. Ambisjonen var å finne ti salmer, men nå har hun allerede fått inn mange flere.

– Det er jo fantastisk at det finnes så mange kvenske salmer der ute, for da har vi mer å velge i, og kan også lage et tjukkere hefte, sier hun.

Likevel har Mellem nå tatt i bruk blant annet facebook for å etterlyse flere salmer.

– Det fine med å bruke facebook til etterlysning av salmene, er at man kommer i kontakt med mennesker og miljøer man kanskje ikke vil ha kommet i kontakt med på andre måter, i tillegg til de det er naturlig å samarbeide med dette om, sier hun.

– Via facebook har jeg også kommet i kontakt med flere personer, blant annet fra den luthersk-læstadianske menighet i Alta. Når mennesker man ikke kjenner tar seg tid til å hjelpe, blir man både takknemlig og ydmyk.

Mellem har ikke tall på hvor mange salmer hun har fått inn til nå. Dette fordi flere av salmene står på flere av hennes lister.

– Jeg lager nå lister over de forslagene jeg får inn, og setter disse opp mot hverandre. Da vil jeg kunne se hvilke titler og salmer som dukker opp oftest, og ut i fra det kan jeg lage et ordentlig utvalg, forteller hun.

Et av målene er også å få spredd de gamle salmetradisjonen til yngre generasjoner og nye brukere.

– Målet er å få brakt salmene tilbake til kvenene, men også å gjøre disse kjent nasjonalt slik vi så de ble da de femten kvenske salmene ble presentert nå sist, forklarer Mellem.

Mange åpne dører

Det er Nord-Hålogaland bispedømme som står bak prosjektet, som en fortsettelse av arbeidet med de 15 kvenske salmene som kom med i Norsk salmebok i 2013. Midlene til prosjektet har bispedømmet fått fra departementets «kvenmidler».

– Dette er bare forprosjektet til et prosjekt som er tenkt å skulle vare noen år. Det vil ta tid å samle inn og bearbeide salmene, forteller Mellem som er den som i hovedsak jobber med prosjektet.

Med seg på laget har hun Egil Sundelin som hun forteller har bidratt med språklig og metodisk kompetanse, samt Ivar Jarle Eliassen som er rådgiver på bispekontoret. I tillegg er det flere andre ressurspersoner som har bidratt.

– Jeg har vært så heldig å møtt åpne dører hos de jeg har spurt, og har fått god respons og mange gode innspill. Her vil jeg fremheve Bjørnar Seppola som har brukte mye tid på å hjelpe meg med å lete i salmebøker. Han har også stilt med lydopptak av salmer og bidratt med språklig hjelp. Pål Vegard Eriksen fra kvenkultursenteret har også vært til god hjelp, sier Mellem takknemlig.