Kommunen lengst nord i landet er glad i sin lokalradio. Nå krever kommunestyret pressestøtte ikke kun for aviser, men også for Radio Nordkapp og andre lokalradiostasjoner. Her fra da radioens redaktør hadde besøk av Anna-Kaisa Räisänen og Merethe Eidstø Kristiansen fra Kvensk Institutt. (Foto: Karin Larsen)

 

I Nordkapp danner politikerne ring rundt den lokale radioen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I snart 40 år har Radio Nordkapp sendt lokalradio til innbyggerne i kommunen med samme navn.

Samtidig står lokalradio over hele landet i en tilnærmet kronisk utfordrende økonomisk situasjon:

Viktig også for kvenske sendinger: Bekymret for situasjonen for lokalradioene

Var det ikke for at folk spiller radiobingo, ville mange av dem gått over ende. Det mener politikerne i Nordkapp at myndighetene burde gjøre noe med. Noe som kom tydelig til uttrykk da de nylig avholdt kommunestyremøte for februar.

«Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp krever pressestøtte til lokalradio», kunne Radio Nordkapp melde i kjølvannet av møtet.

Radioen minnet her om at de ikke får statlig driftsstøtte for å drive sin lokale journalistikk og kulturformidling. Dette, viser radioen til, samtidig som avisene i mange år fått pressestøtte.

De folkevalgte skrev en uttalelse, for øvrig fremmet for kommunestyret av Nordkapp Senterparti, og uttalelsen går slik:

– Nordkapp kommune mener det er et viktig virkemiddel for å opprettholde bosetning i distriktene, at lokalradioene som kvalifiserer seg som nyhets og kulturformidlere, får pressestøtte. Det er også viktig for beredskap i distriktene og ha en radiokanal som kan formidle informasjon ved stengte veier, uvær og ved strømstans.

Vi tar med at Radio Nordkapp ble stiftet i august 1984, fulgt av ordinær sendestart fra rundt mars året etter. Til jobben med å danke ut Detektimen lokalt ble krinkastingssjæf Raymond Elde utpekt. En jobb han stadig har, kan det bekreftes.