FINNO representerer samarbeid mellom naboene Finland og Norge. (Arkivfoto)

 

Finsk-norsk kulturinstitutt ser stadig for seg økte norske bevilgninger.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Året i med- og motvind», innleder Finsk-norsk kulturinstitutt FINNO sin årsberetning for 2021, som de skriver startet under eksepsjonelle omstendigheter.

«Spesielt høsten var begivenhetsrik når det var mulig å invitere kunstnere og andre gjester til Norge etter en lang pause. Vi er glade for alle de vellykkede aktivitetene som vi fikk til, til tross for begrensningene som preget kulturlivet», melder kulturinstituttet, som i år kan markere 25 års drift. Selv om de holder hus i Oslo, er hele Norge virksomhetsområde. Oversikten viser at de for 2021 gjennomførte 22 prosjekter, som samlet omfattet 25 partnere, 56 kunstnere og utøvere, med et samlet publikumstall på 19 250.

Slik var 2020: Et fint år for FINNO

2021 var også året for å fortsette nytenkningen knyttet til nye måter å kommunisere på, og FINNO melder i sin årsberetning at de har en egen strategi for kommunikasjon. Det ble enda mer synlig da de i fjor ansatte en kommunikasjonsansvarlig på deltid. Da året ble oppsummert kunne de notere seg nær 6000 følgere på ulike sosiale medier, samt at de har en ofte besøkt hjemmeside.

Slik de gjorde det for 2020, melder kulturinstituttet om stabil økonomi også gjennom 2021. Dette selv om fjoråret altså var et annerledesår. Regnskapet viser en vekst på rundt 420 000 kroner i driftsinntekter i forhold til 2020, samtidig som lønnskostnaden økte med rundt 250 000 kroner. Totalt hadde de snaut 3,1 millioner kroner i driftsinntekter for 2021. De melder at det arbeides med å utvide den finansielle rammen for virksomheten, og skriver videre:

«Det har blitt søkt økt statsstøtte fra Kulturdepartementet i Norge flere ganger, men den ønskede økningen har dessverre ikke blitt bevilget.» Dette, skriver de, påvirker blant annet muligheten for å eksportere prosjekter fra Norge til Finland. Instituttet hadde for 2021 kroner 160 000 i offentlig støtte fra Norge, og drøyt 2,6 millioner kroner fra Finland:

«For å kunne drive virksomheten videre i samme grad som for øyeblikket, må finansieringen holdes på samme nivå som nå eller økes», konkluderer de.