Åshild Karlstrøm Rundhaug sier de er i startfasen for et språksenter i Alta. (Foto: Arne Hauge)

 

Alta kvenforening i startfasen av prosjekt for kvensk språksenter i Alta.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har tenkt på dette i ganske lang tid. Vi er en stor kommune med veldig stor kvensk tilknytning. Det er rundt 20 000 innbyggere i Alta, og man kan si at kanskje 20 til 30 prosent er av kvensk avstamming, sier Åshild Karlstrøm Rundhaug, leder for kvenforeningen i Alta.

Etter fornorskningen av kvener er det voksende interesse for å lære seg språket, ettersom språket er en så viktig del av kulturen.

Få opplæring?

– Det er et savn. Det er en del av vår kultur, bekrefter lederen.

Åshild sier hun lengter etter å kunne språket forfedrene hennes snakket og samhandlet på, og er sikker på at mange andre føler på det samme. I den forbindelsen har Alta kvenforening tenkt å lage en undersøkelse som de skal sende ut til foreldre som har barn som spesielt skal begynne i barnehage, men også barn som er i barnehage i dag. Undersøkelsen går ut på om de kunne tenke seg at barna får opplæring i kvensk.

– Vi er en stor kommune i Finnmark, og flere kommuner i både Finnmark og Troms har klart å få dette til, sier Karlstrøm Rundhaug.

Startfase

Åshild håper de skal få til en forespørsel når barnehageåret starter i august, så de kan tenke om dette kunne vært noe for dem.

– Søknadene er sendt ut til foreldrene, sier hun.

Åshild håper nå på positive svar, og sier at hun etter hvert kanskje må minne dem på at nå må de bruke noen få minutter på å svare på om dette er noe for deres barn. Og kanskje for dem selv også.

– Vi skynder fort på

Undersøkelsene er ute, men Åshild kan ikke si noe på om de får noe gjort før jul.

– Men om interessen er til stede, så kan det jo snu seg fort.

De skal så se hva slags samarbeid de i første omgang kan ha med andre barnehager.

– Om tilbudet er der, så er det lett å velge for ungene på skolen også, sier hun.

Åshild sier at om det for eksempel er et kvenskkurs eller et kvensk ekstraundervisningstilbud – som ungene kan velge i dag på linje med samisk eller engelsk som førstespråk – så kan de velge det.

– Og da er vi i gang, mener jeg, oppsummerer hun.