(Foto/kuva: Alf E. Hansen)

 

Gamle greier kommer til ny nytte. Kvensk tekst lengre ned.

 

Fra fly til sjå

Sjå bygget av såkalt flyplassplank. Et tidsvitne fra etterkrigstiden, sett på østsiden av Porsangerfjorden. Mest flyplassplank var det likevel i Alta kommune. Flyene trengte hardt underlag, landet de på sand kunne hjulene synke nedi og flyet flippe rundt.

 

Lentokoneesta irtoa

Niin käsketyistä lentämäkenttäplankuista rakenettu aitta. Tođistuskappalet ajalta jälkhiin sođan, iđänpuolelta Porsanginvuonoo. Enniimitten lentämäkenttäplankkuu oli kuitenki Alattiossa. Flyyit tarttethiin kovan laskemapohjan, sillä ko jos net laskethiin sannale, se pyörät saatethiin painuut syväle ja flyyi kiekattaat nurin.

 

Dette vesle lagerhuset for nyttige redskaper ble i sin tid snekret sammen av plank fra nedlagt flyplass. (Foto/kuva: Alf E. Hansen)