Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Kristina Torbergsen (Ap) ses til høyre på bildet. Hun står sammen med kultur- og likestillingsministeren, partifellen Anette Trettebergstuen. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune/Privat)

 

Går forslaget gjennom, blir det en råd med innkjøp av teknisk utstyr til Kvenfolkets nasjonale teater.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Revidert nasjonalbudsjett legges fram i morgen torsdag 11. mai, og det framgår at Kväänteatteri vil få investeringsmidler på 0,5 millioner kroner. Forutsetningen er at regjeringens forslag til revidert budsjett godkjennes i Stortinget. Kristina Torbergsen er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark for Arbeiderpartiet.

Det skrives historie

– I september stiftet vi Kvääniteatteri, Norges første kvenske kunstinstitusjon. Det har lenge vært viktig for oss å styrke og synliggjøre kvensk kultur. Det at regjeringen allerede nå i revidert nasjonalbudsjett satser på teateret er et tydelig signal. Jeg opplever en god dialog med Kulturdepartementet, og har forventinger om at vi får til enda mer i neste års statsbudsjett, sier Torbergsen.

Også Hilde Anita Nyvoll har kommentert nyheten, hun er ordfører i Nordreisa kommune og tilhører også Ap. Hun sier at det nå skrives viktig historie, fordi Kventeateret som Norges første kvenske kulturinstitusjon med nedslagsfelt både nasjonalt og internasjonalt, gjennom sitt arbeid bidrar til å løfte frem kvensk kultur og språk.

Ser verdien

– Kvääniteatteri beriker og bevarer den kvenske kulturarven, og skaper bro mellom fortiden og fremtiden. De forteller historier som aldri er blitt fortalt før, sier Nyvoll, ordfører i det som er teaterets vertskommune og en av eierkommunene.

Ordfører for Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll, og teatersjef Frank Jørstad. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune/privat)

– Jeg er utrolig glad for at også statlige myndigheter ser verdien av vårt nasjonale minoritetsteater Kvääniteatteri med støtte i revidert nasjonalbudsjett og gode signaler for 2024. Nå blir det usynlige folket endelig synlig, sier Nyvoll.

Frank Jørstad er teatersjef for Kvääniteatteri, og kommenterer saken slik:

– Investeringstilskuddet fra Kulturdepartementet i revidert nasjonalbudsjett er gledelig og sentralt for teatrets utøvelse av kvensk scenekunst. Tilskuddet på 500.000 skal brukes til nødvendig teknisk utstyr.