Kommunestyret i Loppa kommune ble orientert om regionale kvenmidler. (Kuva: Lill Vivian Hansen)

 

Kommunen fikk orientering om regionale midler til kvenske formål i 2022, og det er fortsatt midler til gode for Finnmarks del, bekrefter fylkeskommunen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kommunestyret i Loppa kommune var samlet på Øksfjord samfunnshus den 13. oktober. I sak 42/2022 ble kommunestyret orientert om søkbare regionale midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark.

I saksfremlegget går det fram at totalbeløpet som deles ut i 2022 er 100 000 kroner:

«Troms og Finnmark fylkeskommune har søkbare regionale midler for 2022 til tiltak som styrker og fremmer kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark. Det er løpende søknadsbehandling, det vil si ingen søknadsfrist. Totalbeløpet som deles ut er kr 100 000, så disse midlene egner seg til mindre regionale og lokale tiltak og prosjekter.»

Ifølge informasjonen om tilskuddet på fylkeskommunens nettside er det imidlertid et maksbeløp for enkelttilskudd på 50 000 kroner. Her går det også fram at både institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke.

Todelt ordning

Søknadsordningen «Regionale midler til kvenske/norskfinske formål» har to ulike søknadsskjema; Et for tiltak i Finnmark og et for tiltak i Troms.

Rådgiver hos Troms og Finnmark fylkeskommune, Reija Lång, er den som holder i tømmene for den delen som angår Finnmark. Hun sier til Ruijan Kaiku at det er 100 000 kroner som er forbeholdt tiltak i Finnmark, og bekrefter at det fortsatt finnes noen kroner igjen for 2022:

– Det er 90 000 kroner igjen for tiltak i Finnmark i 2022, sier hun.

Det er også avsatt 200 000 kroner forbeholdt tiltak i Troms i 2022. Det bekrefter Eirin Gjelsås, seksjonsleder i Seksjon for kunst og kulturutvikling, ovenfor Ruijan Kaiku.

Her er det imidlertid ingen penger til gode for inneværende år:

– Troms-midlene er fordelt for 2022, sier Gjelsås.

Barn og unge prioriteres

Formålet med ordningen er styrking og økt bruk av kvensk språk, økt deltakelse og involvering i kvensk og norskfinsk kultur, samt økt formidling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Søknader som vektlegger kvensk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.

Det gis som hovedregel ikke tilskudd til promotering og produksjon. Det ytes normalt ikke støtte til drift eller til innkjøp av utstyr. Dette går fram av kriteriene for ordningen.

Les også:

– De fortjener oppmerksomhet