Bygget hvor museet holder til. De er en avdeling under Varanger museum IKS. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Meget vellykket i Vardø.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Markeringen av Kvenfolkets dag 2023 foregikk på Vardø museum, der avdelingsleder Eli Cora Myrseth tok vel i mot sine sambygdinger.

– Jeg blir stolt av å være kven selv, sa hun i kjølvannet av foredraget til Einar Niemi.

– Et både lærerikt og interessant foredrag av Niemi, lød konklusjonen fra tilhørerne.

Som dyrevenn bet Myrseth seg også merke i et annet tema Niemi berørte, altså foruten hans overordnete historiske blikk på kvenene og Kvenfolkets dag; husdyr. Igjen sett fra kvensk synsvinkel. Særlig hesten.

Eli Cora Myrseth er avdelingsleder for Vardø museum. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– Nå skjønner jeg jo hvorfor jeg selv driver med hest, sa museumslederen, som etterpå bekreftet overfor Ruijan Kaiku at kvenenes og deres husdyr er noe hun kunne tenke seg å se nærmere på via museet hun bestyrer. I takketalen til Niemi var hun likevel noe usikker på den kvenske relevansen da hun nevnte at museet også er involvert i et krykkjehotell. Altså fuglen som mange sorterer under sekkebegrepet «måse.»

Krykkjer og måser er typisk for bybildet i Vardø. Så typisk at byen har opprettet eget hotell for dem. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Som vi forstår, museet i Vardø leter seg fram og vil skape seg sin plass her i verden.

Åpent fra juni

For øyeblikket lager de blant annet en avtale med fylkeskommunen om å bruke hele huset til sine formål, det vakre bygget ligger sentralt i Vardø. Til nå har de kun brukt den øverste etasjen, da mest til kontorer og andre lite publikumsvennlige ting.

– Det har tidligere vært en byutstilling her i Vardø. Den var folk svært glad i, men samtidig har vi ikke hatt noe åpent museum. Det vil vi gjøre noe med. Så fra juni blir det vandreutstilling og foredrag, det blir vår hovedprioritet framover mens vi lager våre egne basisutstillinger, sier Myrseth.

Bygdefolket er stolte av Vardøs røtter, de kom for å markere og ikke minst høre Einar Niemi. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Når det gjelder Vardøs historie, sa kan også museumslederen bekrefte at den er lang og rik.

– Det er utrolig mye å ta av, så vi gleder oss stort, sier Myrseth. Hun og hennes folk er også med på mye annet, de skriver artikler, bidrar i bygdeboka, og er med i flere forskningsprosjekter.

– Og veldig bra oppmøte her på museet på Kvenfolkets dag?

– Ja. Egentlig overraskende at det kom så mange, siden Yukigassen går samtidig. Men Einar Niemi trekker. Folk liker å høre på ham, sier museumslederen.

Vanskelig å se for seg Kvenfolkets dag uten noe godt å spise. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– Vi har hørt at dette skal dere gjøre igjen?

– Ja. Tidligere har vi markert Samefolkets dag, men ikke Kvenfolkets dag. Nå har vi bestemt at dette skal bli årlig. Alle tre avdelingene under Varanger museum IKS skal markere begge dagene. Og det er kjempebra, særlig fordi jeg er ganske mye kven selv. På morssiden. Ikke her i Varanger, min mor er fra en kvensk familie i Lyngen, sier Myrseth.

Einar Niemi trollbinder med sine foredrag om kvenene. Sist i Vardø på Kvenfolkets dag 2023. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)