Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky

 

Minister Mæland har troen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Regjeringen ønsker at flest mulig oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne, derfor foreslår vi at det er Troms og Finnmark fylkeskommune som skal få ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding sendt ut i dag, onsdag 4. september.

Et utkast til forskrift for tilskuddsordningen gikk nylig ut på høring, og her ønsker Mæland innspill fra så mange som mulig.

Har gjort mye

Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur gir driftsstøtte til kvenske språksentre, samt prosjektstøtte til ulike tiltak. Ordningen ble opprettet i 2015, og har til nå vært forvaltet av departementet.

– Troms og Finnmark fylkeskommuner har gjort mye for å ivareta kvensk språk og kultur. Det er ingen som har bedre kjennskap til kvenske og norskfinske forhold enn den nye fylkeskommunen. Jeg har tro på at en overføring av tilskuddsmidlene til den nye fylkeskommunen vil løfte kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sier Mæland.

Hun minner om at siden de fleste mottakerne av tilskuddet har tilhold i Troms og Finnmark, er dette således en naturlig oppgave å overføre til den nye fylkeskommunen.

Fortsatt ansvar

– Regjeringen er i gang med overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene. Isolert sett er overføringen av en tilskuddsordning en liten oppgave, men dette er likevel et viktig ledd i arbeidet med å flytte makt nærmere der folk bor, sier ministeren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fortsatt ha ansvar for politikkutviklingen av språk, kultur og samfunnsliv på det kvenske/norskfinske området. Det er bare selve forvaltningen av tilskuddsmidlene som blir overført til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Og som nevnt, i forbindelse med denne endringen ønsker departementet innspill på utkast til forskrift for tilskuddsordningen innen 1. november i år.

Her kan du lese mer om saken: Vil høre din mening

Og her har du: Utkast til forskrift for tilskuddsordningen