Jarl forteller en historie fra gamle dagers skole, historien belyser opprinnelsen til et mye brukt begrep. Bildet viser forresten Elvebakken skole i Alta. (Illustrasjonsfoto: Reiulf Grønnevik/Altaposten))

 

 

I dette leserinnlegget forteller Jarl A. Johansen en interessant historie fra skolen. Jarl er fra Lakselv, han mestrer det kvenske språket, og har levert innlegget tospråklig. Her er det, kvensk først, etterpå norsk:

 

 

Ymmärys kom frem!

Meiðän isä muisteli meilä ko met olima lapsena ette hän kulkii koulu Smörstadissa. Hänen klassissa oli yksi muu poika laksosta. Heilä oli opettaajana Salomon Nilsen.

Kerran yhðessä tiimassa kysässee fakki opettaaja Nilsen jotaki siltä lakson poijalta. Poika oon istumassa omissa ajatuksissa eikä huomaa tätä  kysymystä. Kattoskelee taulu missä oon kirjotettu yksi pukstaavi, ja luulee ette  siitä pukstaavista se oon kysymys, ja sannoo: «Tontta tiettää oonko se k vain b.»  Opettaaja Nilsen puistelee päätä ja sanno: «Ymmärys kom frem!»

Niitä sannoi oon moni päättänhet ette net tulhaan jostaki muvalta. Mutta täälä tiethään justhin kuka niitä sannoi sanoi, ja kellä se sanoi net.

Tämä tapattui ennen tuonoin mailmansottaa vanhassa koulussa Smörstadissa, Lemmijoven laksossa.

 

Ymmärys kom frem!

Vår far fortalte da vi var barn at han gikk på skole i Smørstad. I hans klasse gikk en annen gutt fra dalen. De hadde Salomon Nilsen som lærer.

En gang i en time spør lærer Nilsen plutselig gutten fra dalen om noe. Gutten sitter i sine egne tanker og oppfatter ikke spørsmålet. Han ser på tavla hvor det er skrevet en bokstav, og tror at det er spørsmål om denne bokstaven, og sier: «Fanden vet om det er k eller b.» Lærer Nilsen rister på hodet og sier: «Ymmärys kom frem!» (Ymmärys kan oversettes med forstand).

Disse ordene tror mange har oppphav et annet sted. Men her vet man akkurat hvem som sa disse ordene, og hvem han sa dem til.

Dette hendte før forrige verdenskrig (forrige verdenskrig = første verdenskrig) på den gamle skolen i Smørstad, i Lakselvdalen.

Jarl A. Johansen