Statnett framskynder fremdriftsplanen for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark med to år.

Den tidligere planen var at ledningen frem til Skaidi skulle være på drift i 2021. Den gang skulle strekningen mellom Balsfjord og Skaidi deles i tre, og siste del fra Skillemoen(Alta) til Skaidi avventes to år. Med ny fremdriftsplan, og samtidig oppstart på tre strekninger, vil ledningen stå ferdig to år tidligere – forutsatt nødvendige tilganger til grunn fra byggestart 2016. Dette melder Statnett på sine nettsider.

– Siden saken sist var oppe til vurdering har premissene som den gang pekte mot 2021, endret seg, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett.

Den gang hadde Statnett en mer anstrengt ressurssituasjon i årene frem mot 2020 som følge av en markant topp i utbyggingen de kommende årene. I en nettutviklingsplanen som ble lagt fram 1. oktober frigjorde Statnett ressurser gjennom omprioriteringer i prosjektporteføljen, noe som betyr raskere fremdrift i byggingen til Skaidi.

– Vi ser også at situasjonen i leverandørmarkedet har bedret seg. Vi opplever høyere kapasitet og sterkere konkurranse enn før. Vi har dessuten økt vår egen leveranseevne som følge av en rekke målrettede tiltak. I sum gjør dette at det nå var rom for en mere effektiv prosjektgjennomføring, og ved å kunne avslutte to år tidligere sparer vi også kostnader, sier Vardheim.

 

Berører kvensk kulturminne

Som følge av utbyggingen av kraftledningen Balsfjord-Skaidi, er det planlagt å bygge en transformatorstasjon rett på en 300 år gammel kvensk tjæremile utenfor Alta. Les mer om dette her:

– Dette er et overgrep ovenfor kvenene

– Hvorfor må de bygge på kulturminnet?

Samler troppene til armlenkegjeng

NVE prioriterer ikke befaring

– Dette er en viktig prinsippsak

 Gir ikke opp kampen

 Ber om flytting av kraftstasjon

Kraftlinje raserer kvensk kulturminne