Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Ruija Museum? Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum kan snart få nytt navn.  KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø Museum vurderer navnebytte til Ruija Museum, men «Ruija» er verken norsk eller kvensk, påpeker Eira Söderholm.

Liisa Koivulehto/Heidi Nilima Monsen
liisa@ruijan-kaiku.no/heidi@ruijan-kaiku.no

Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum vurderer å fjerne «kven» fra navnet slik at museet blir hetende Vadsø Museum – Ruija Museum.
– Vi mener at Ruija Museum er et mer inkluderende navn som vil omfavne bredere, sier museumsdirektør Frans Arne Stylegar. Han påpeker at museet ikke skal bli mindre kvensk selv om det eventuelt bytter navn.
– Heller tvert i mot, sier han.
Saken om navneendringen kom opp i styret i midten av oktober, men det ble ikke vedtatt endring av navnet da.

– «Norge Museum»?
Eira Söderholm syns ikke navnebyttet er en god idé. Hun minner på at det «Ruija» verken er kvensk eller norsk, men at det er finnene som har kalt Norge for Ruija.
– Hvorfor i all verden skulle det nasjonale kvenmuseet i Norge hete «Norge museum»? spør hun forundret.

Irene Andreassen, seniorkonsulent i den kvenske stedsnavntjenesten er heller ikke spesielt imponert over navneforslaget .
– Jeg syns det er synd at ikke kvenbegrepet kan brukes her. Ruija Museum er ikke godt som navn. «Norge Museum»? Det gir ingen mening, sier hun.

Söderholm husker at hun har hørt forslaget «Ruija Museum» tidligere, for mange år siden, men hun skjønner fortsatt ikke hvorfor et kvenmuseum i Norge skulle ha et slikt navn.
– På norsk betyr det jo ingenting. Er det et museum om Norge, rettet mot finlendere? Navnet gir jo ingen mening.

Verken kvensk eller norsk
– Men er det ikke snakk om Nord-Norge i det minste?
– Ja, Nord-Norge var lenge den eneste Norge som finnene kjente til. Det er derfor vi tenker på Nord-Norge når vi snakker om Ruija i dag.
Söderholm viser til at finlendere – de som kjenner til ordet –  legger ofte et romantisk innhold til det: Langt mot nord, nordlys, ishavet osv.  Men der skiller finsk og kvensk.
– Ruija er ikke kvensk heller. På kvensk har vi ikke stedsnavnet Ruija. På kvensk har vi «ruija» som betyr norsk språk, og «ruijalainen», som betyr en nordmann. «Ruijalainen puhhuu tyhä ruijjaa.»

–  Kvensk skal styrkes og vernes
Språkrådet anbefaler at ordet kven vises i navnet til landets eneste kvenmuseum, og at museet burde ha et kvenskspråklig navn.
– Kvensk språk skal styrkes og vernes, og gjøres synlig. Vi håper at Varanger museum IKS finner en løsning i navnespørsmålet, sier Katriina Pedersen som er rådgiver for kvensk i Språkrådet.
– Det er også viktig at de bestemmer seg for et kvenskspråklig navn til museet. Hvis ikke, vil de kvenske språkbrukerne og skribentene uansett gjøre det, og da vil vi få mange varianter, påpeker hun.

Ikke lovpålagt
Et av argumentene brukt i saken er at departementet finner det hensiktsmessig for sitt vedkommende å bruke betegnelsen «kvener/norskfinske» i offentlige dokumenter som omhandler den nasjonale minoriteten kvener. Einar Niemi ønsker å presisere at dette ikke innebærer noen form for påbud til frie institusjoner som museer og språksentre.
– Regjeringen har altså ikke vedtatt noe påbud om navnebruken. Et slikt påbud ville da være i strid med minoritetskonvensjonen som Norge har ratifisert, og en bestemt navnebruk er selvsagt ingen forutsetning for statlige bevilgninger, argumenterer Niemi i et leserinnlegg som ble publisert i Dagbladet Finnmarken 14. oktober.
Niemi viser til at både Kainun institutti – Kvensk Institutt og Halti Kvenkultursenter  – Haltiin kväänisentteri får bevilgninger fra staten selv om de ikke har med betegnelsen «norskfinske» i navnet.

________________________________

Mikä se semmoinen «Norja museo»  olis?
– Vanhaa ja huono ehđotus, meinaa Eira Söderholm.

Liisa Koivulehto
Liisa@ruijan-kaiku.no

Eira Söderholm oon kans kuulu ette Ruijan kveenimuseuumin nimestä oon tullu taas uusi debatti.
– Tämä Ruija museum -ehotus on vanhaa ehotus. Mutta mie ihmettelen yhä ette mitävasten se tämmöisen nimen otettais? «Ruija» ei ole ruijaa eikä kainun kieltä ko se oon tyhä suomee. Tämä oon huono ehđotus, Söderholm meinaa.
Hän ihmettellee mitä semmoinen nimi saattais merkitä ruijankieliselle. Ja suomenkieliselle.
– Suomeksi se tarkoittaa «Norja museo». Mitä kieltä se muka oon? Oonko se museuumi missä muistelhaan suomalaisile Ruijasta? Mutta en mie ala neuvomhaan mikä se häytyis olla mutta häytyis siinä olla jotaki kainulaisistaki.
Söderholm muistelee ette kainun kielessä ei ole paikannimmee Ruija.
– Kainun kielessä met kyllä puhuma ruijan kielestä ja ruijalaisista mutta Ruija-romantiikka oon aivan suomalaisten homma, hän muistuttaa.

Tarvittee kans kvääninkielisen nimen 
Ruijan kieliraatin toivet oon ette Ruijan uuen kväänimuseuumin ruijankielisessä nimessä näkyis sana ”kven” ja ette museuumi kans ottais kainunkielisen nimen.
– Met toivoma ette omistajat löyethään ratkaisun, sannoo Katriina Pedersen joka oon kainun kielen neuvooja Ruijan kieliraatissa.
Kainunkielinen nimi häytyis kans olla.
– Sehän oon niin ette kainunkielen puhhuujat ja kirjoittaajat kuitenki käytethään siitä kainunkielistä nimmee, ja silloin het päätethään nimestä, hän huomauttaa.