Kvensk kan tas i Alta eller som her ved UiT i Tromsø, og det fins penger for dem som vil studere språket. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto))

 

For deg som ønsker å studere kvensk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag denne uken gikk det ut ei interessant pressemelding for alle med interesse for styrking av kvensk språk. Nyheten kom fra Anita Evensen, hun jobber med studentrekruttering og studentinformasjon ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet, og meldingen handlet om ulike stipender til studenter som ønsker å studere kvensk. Her har du oversikten slik den ble sendt oss, altså over utlyste stipend knyttet til studieprogram ved UiT:

  • Kvensk og finsk, bachelor – stipend på kr 25 000 for studieåret 2020-2021
  • Kvensk og finsk, master – stipend på kr 25 000 for studieåret 2020-2021
  • Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, studiested UiT Alta som inkluderer 60 studiepoeng i kvensk.
  • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, studiested UiT Alta som inkluderer 60 studiepoeng i kvensk.
  • Stipend på kr 5 000 for 15 studiepoeng kvensk.
  • Reisestipend knyttet til reiser for å ta emner i kvensk ved UiT ved et annet studiested enn der du har ditt studieprogram. Kriterier for dette stipendet vil bli utarbeidet seinere i vårsemesteret.

I tillegg til de åpenbare faglige kravene for å få stipend, må du i tillegg også være registrert som student ved UiT ved tidspunktet 1. september 2020. Du må også være norsk statsborger.

Hvis du vil søke, så opplyser Universitetet at lenke til søknadskjema snart kommer. For øvrig er søknadsfristen 1. oktober 2020, og dersom du i mellomtiden lurer på noe knyttet til stipendene, står dekan Sonni Olsen oppført som kontaktperson.