Nå skal de glemte gruppene i Finnmark dokumenteres og få sin historie bevart for fremtiden. Finnmarksarkivenes satsing «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper i Finnmark» har som siktemål å få frem i lyset grupper som har falt utenfor i arkivsamlingene. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Når Fritt Ord i disse dager deler ut 2,1 millioner til språkformidling i norske folkebibliotek, får flere kvenske og finske prosjekter midler på 50.000 hver. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Når Fritt Ord i disse dager deler ut 2,1 millioner til språkformidling i norske folkebibliotek, får flere kvenske og finske prosjekter midler på 50.000 hver.

Fritt Ord bevilger årlig midler til litteraturformidling i norske folkebibliotek, og da de i år utdypet et ønske om å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur, var det et tema som engasjerte bibliotekarene i Finnmark. Flere av søknadene som fikk 50.000 kroner hver hadde nettopp fokus på kvensk og finsk i Finnmark.

Kvensk vår

Gjennom prosjektet «Kvensk vår» ved  Porsanger bibliotek, planlegges det en arrangementsrekke med foredrag, forfattersamtaler, muntlig kvensk formidling og skrivekurs med temaet Kvensk språk og litteratur fortelt på emnene «Vårt språk – Vår litteratur – Vår kreative arv». Her ønsker biblioteket å fremme Poršáŋggu gielda/Porsanki komuuni/Porsanger kommune som landets eneste offisielt trespråklige og trekulturelle kommune.

Det finske i Varanger

Vadsø bibliotek, Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby har gått sammen om prosjektet «Det finske i det flerspråklige Varanger». Her ønsker en å føre sammen en norsk forfatter med kjennskap til den finsk-norske kulturen på grensa i Finnmark og en forfatter fra Finland eller fra det finskspråklige Tornedalen i Sverige i et forfattermøte som inspirerer til refleksjoner rundt den finske kulturens og språkkulturens dype røtter i Finnmark, og dens fremtid her.

Grenseløse Nord

Bokbussen Karasjok/Utsjoki/Porsanger har fått midler til prosjektet «Grenseløs Nord».  Bokbussen skal organisere forfatterturné med flere forfattere som har ulik språklig bakgrunn som norsk, samisk, kvensk/finsk. Arrangementene består av opplesing og forfattersamtaler om emnet «Språk, identitet og litteratur», med utgangspunkt i forfatterens forhold til sitt/sine språk og hvilke forskjellige roller språk har i forfatterens arbeid og liv.

Språkidentitet og flerspråklighet

Folkebibliotekene i Nordkapp, Måsøy, Loppa og Kvalsund ønsker gjennom prosjektet «Språkidentitet og flerspråklighet i nord» å være en formidlingsarena for norsk skjønnlitteratur og en møteplass mellom forfattere og publikum. Her skal finnmarksforfattere inviteres til samtale om sine forfatterskap og påvirkning av den flerspråkligheten som på mange måter definerer Finnmark.

Språkblanding og språkidentitet

Alta Bibliotek vil gjennom  prosjektet «Er samisk språk og kultur liv laga?» sette fokus på og skape diskusjon rundt emnene flerspråklighet, språkblanding, språkidentitet og minoritetsspråk, med utgangspunkt i den kulturelle smeltedigelen Finnmark, der samisk, finsk/kvensk og norsk kultur har møttes gjennom årtiene.

Samarbeid gir resultater

Alle de fem nevnte prosjektene støttes med 50.000 hver.

Det er gjennom prosjektet «Finnmarksbibliotekene», igangsatt av Finnmark fylkesbibliotek, blitt økt fokus på samarbeid og økt aktivitet på bibliotekene.

– Dette har ført til flere søknader om eksterne midler. Vi er stolte over hva bibliotekarene i Finnmark får til, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

– Bibliotekene er helt avhengig av penger fra eksterne for å oppfylle dagens krav til aktivitet siden de kommunale bibliotek-budsjettene stadig utsettes for kutt, sier Knutsen.

– Nå blir det heldigvis mange aktiviteter også i år og neste år. Fra 2014 til 2015 økte arrangementene i bibliotekene med 40% og mer håper vi det kan bli., påpeker fylkesbiblioteksjefen i en pressemelding.