Foto/kuva: Alf E. Hansen

Vanha raattaaja kuivala maala.

 

Vanhaa fiskuulaiva oli tehny työnsä ja aika jätti sen.

Laivan nostethiin kuivale maale Gjesväärissa missä se nyt seissoo ja oon meile muisto rannikon kulttuurista.

Det er verdt å aldri glemme våre lange og sterke bånd til kysten og dens kultur. Her fra Gjesvær i Vest-Finnmark, hvor en gammel sliter for lengst er satt på land.

Nå gleder den turister og andre som kjører forbi.