Statssekretær Anne Karin Olli hadde en ekstrabevilgning fra regjeringen da hun i dag presenterte  «Målrettet plan – videre innsats for kvensk språk».

Lærerutdanninga på Universitetet i Tromsø (UiT) kan glede seg over 750 000 kroner til å bygge opp lærerutdanning på kvensk språk.

– For å kunne styrke opplæring i barnehage og skole vil vi trenge lærere, sier Olli.

Vil ikke kunne innfri alle forventningene

Statssekretæren konstaterer at denne målretta planen nok ikke vil kunne innfri alle forventningene kvenmiljøene nok har til en slik plan, og Olli medgir også at det per nå ikke er nok ressurser til at en kan berge språket slik situasjonen er i dag.

– Jeg vet at det er store forventninger til denne planen, og jeg kan si at den nok ikke kan innfri alle forventningene fordi jeg vet flere hadde ønsket mer tiltak. Men dette er en viktig start! Vi har også vært opptatt av at dette skal være gjennomførbart, sier Olli som kan fortelle at det er lagt opp til at planen skal være dynamisk.

– Tiltak skal kunne settes inn eller taes ut underveis. Derfor viktig med dialog underveis om virkninger av tiltak slik at vi får best mulig resultat, sier hun.

Statssekretæren kan fortelle at noen av tiltakene er videreføring av allerede eksisterende tiltak, men her finne også nye tiltak, blant annet at Universitetet i Tromsø får 750.000 til styrking av kvensk lærerutdanning.

Videre presiseres det at gjennomføring og omfang av tiltakene i denne planen vil bli tilpasset regjeringens årlige budsjettforslag, og Stortingets behandling av disse.