Finnmark Fylkeskommune valgte å frigi tjæremila etter en utgraving i samarbeid med Tromsø museum. Her ser vi arkeolog og prosjektleder Evelyn Johnsen under en befaring høsten 2014. KUVA ALF E. HANSEN

Finnmark Fylkeskommune valgte å frigi tjæremila etter en utgraving i samarbeid med Tromsø museum. Her ser vi arkeolog og prosjektleder Evelyn Johnsen under en befaring høsten 2014. KUVA ALF E. HANSEN

 

– Utgravingen anses som bevaring gjennom dokumentasjon. Denne formen for bevaring er et alternativ til ikke å gjøre inngrep i kulturminnet. Dersom den ikke hadde blitt gravd ut, ville man ikke sikret den samme kunnskapen som vi har i dag, skriver Finnmark Fylkeskommune i en pressemelding.

De presiserer at tjæremila ikke automatisk fredet, og  derfor ikke har noe formelt vern gjennom kulturminneloven, men at fylkeskommunen likevel valgte  å undersøke dette kulturminnet for å dokumentere og sikre kunnskapen om anlegget. Etter utgravningen valgte fylkeskommunen å frigi tjæremila slik at Statnett kunne bygge transformatorstasjonen  der.
Utgravinga ble gjennomført i 2012 av Tromsø museum og Finnmark fylkeskommune.

– Det er viktig å dokumentere kulturminner som ikke er underlagt noe formelt vern og som er lite undersøkt fra før. Derfor har kulturminnet fått en prioritert behandling hos Finnmark fylkeskommune, påpeker fylkeskommunen.

Videre i pressemeldinga står det at Finnmark fylkeskommune mener det er viktig å styrke vernet for kvenske kulturminner.
– Derfor vil dette temaet være et av fokusområdene i den kommende regionale planen for kulturminner og kulturmiljø, står det i pressemeldinga.

Riksantikvaren har nå satt fokus på kvenske kulturminner i sin nye fredningsstrategi, og Fylkeskommunen utførte i høst en befaring i Finnmark sammen med Riksantikvaren, en befaring som også hadde fokus på kvenske kulturminner.