Tomi Vaara, her sammen med Noora Ollila og Hilja Huru, kan smile over årets medlemstall. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Aldri har så mange kvener vært organisert i NKF: – Kanskje er vi 1000 betalende medlemmer før nyttår, sier Tomi Vaara. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Medlemstallet har endret seg noe siden tallene ble presentert på forbundsstyremøtet i Oslo i november. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

En nylig opptelling viser at Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto, i skrivende stund har rundt 953 betalende medlemmer.

– Det er utrolig gøy at det stadig kommer inn nye medlemmer til oss. I november fikk vi over ti nye medlemmer, og til nå i desember har vi fått 6 flere i vårt register. Kanskje vi når 1000 betalende medlemmer før nyåret, sier Tomi Vaara som jobber med medlemsregisteret til NKF.

Flest i Tromsø

– Sannsynligvis rauser det også inn nye medlemmer nå i etterkant av uavhengighetsdagen til Finland 6. desember, legger han til. 

Og det er nettopp Norskfinsk forening i Tromsø som er NKFs største lokallag i dag, med over 200 medlemmer. Neststørste lokallag er Alta kvenforening med sine 120 medlemmer, fulgt av Kven Østlandet som har 118 medlemmer. Deretter følger Nord-Varanger kvenforening og Norske kvener Lakselv med henholdsvis 107 og 106 betalende medlemmer. NKF består i dag av totalt av 14 lokallag, inkludert ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret.

Nytt av året er at ITU Kvensk Teater Trupp er medlemmer av NKF. Dette nye lokallaget gir et påfyll av 20 medlemmer.

– De fleste medlemmene i teatertruppen holder til i Nordreisa, slik jeg har forstått det, sier Tomi.

Direktemedlemmer

NKF har også en del direktemedlemmer. Det vil si medlemmer som ikke er tilknyttet noe spesielt lokallag.

– I dag har vi 61 medlemmer som har valgt å være direktemedlemmer i NKF. Det er være ulike grunner til at noen velger slikt medlemskap, uten å være tilknyttet et lokallag, noen av disse føler kanskje ikke noe særlig tilknytning til det nærmeste lokallaget sitt. Vi har slike medlemmer over hele landet, og noen bor et stykke fra nærmeste lokalforening, men vi har også direktemedlemmer for eksempel i Tromsø og Alta, forteller Vaara.

Av Kveeninuoret sine rundt 80 medlemmer, er rundt 55 av disse såkalte direktemedlemmer.

Medlemsrekord

Etter at det nye medlemsregisteret ble tatt i bruk i 2015, har medlemstallet aldri vært så høyt som nå. I fjor hadde organisasjonen 814 betalende medlemmer, det vil si at medlemstallet har økt med 139 hoder.

– Vi er veldig fornøyd med antallet og utviklingen, og er glade for at flere vil være med oss, sier Tomi.

Han forklarer medlemsøkningen med enklere betalingsløsning og mer konsekvent jobbing med medlemsregisteret.

– En annen grunn til at vi blir flere kan være økt aktivitet og mer oppslag i media om hva vi holder på med, tror Tomi.

Selv om medlemsregisteret til NKF i dag inneholder hele 1400 navn, er det altså ikke alle som har betalt årets medlemsavgift. Derfor telles de ikke med som betalende medlemmer.

– Vi har rundt 500 personer i våre lister som ennå ikke har betalt medlemsavgifta for i år. De er registrert, men per nå vet vi ikke om de er reelle medlemmer eller ikke, sier Tomi.

Utmeldt lokallag

Økingen i medlemsmassen kommer til tross for at Tana kvenforening enstemmig valgte å trekke seg ut av NKF på sitt årsmøte 19. februar i år. Kvenforeninga i Tana var blant de største lokallagene til NKF, og dermed mistet organisasjonen mange prosent av sin totale medlemsmasse.

– Det er synd at Tana kvenforening meldte seg ut, men jeg er veldig fornøyd med at vi til tross for dette har fått inn flere medlemmer enn vi var før, sier Tomi som forteller at selv om kvenforeninga i Tana ikke er NKF-medlemmer, så samarbeider de likevel om ulike ting.

– Vi har ikke kuttet all kontakt, forsikrer han.