Generalsekretær Rune Bjerkli i Kvensk Finsk Riksforbund ses her sammen med styreleder Bjørnar Seppola (til høyre). (Foto: Torgrim Halvari)

 

Kvensk Finsk Riksforbund velger å forholde seg til de opprinnelige meänkieliområdene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har fått reaksjoner fra ulike hold på opplysninger i et leserinnlegg fra Kvensk Finsk Riksforbund (ruijan-kaiku.no 9. desember 2020). Under det første av fire punkter merket «virkelighet» skrev forbundet følgende:

««Virkelighet 1»: Forvaltningsområdet for meänkieli i Sverige består av fem kommuner. Disse kommunene har per i dag ca. 62 000 innbyggere. En god del av Ruijan Kaikus meänkieli-språklige må derfor bo i andre deler av Sverige.»

Her er hele leserinnlegget: «Kunnskapsminister Guri Melby er feilaktig informert»

For ordens skyld tar vi med at innlegget viser til at situasjonen for meänkieli er langt svakere enn det blant andre Melby – og Ruijan Kaiku – har antatt. Når det så gjelder forvaltningsområdet for meänkieli i Sverige, så består dette i dag ikke av fem kommuner med om lag 62 000 innbyggere, men ni kommuner med om lag 1,2 millioner innbyggere. Tallet økte sterkt etter at Stockholm tidligere ble tilsluttet, samt etter at Umeå kom inn fra og med 1. januar i år. Dette ved en regjeringsbeslutning.

Les pressemeldingen fra det svenske kulturdepartementet her: Umeå tilsluttet forvaltningsområdet for meänkieli

I en epost til Kvensk Finsk Riksforbund spurte vi om de ville kommentere saken, og skrev at vi anså det som naturlig at de også berørte spørsmålet om hvor vidt de tok feil eller ei, samt om de beklager feilen eller ei. Vi spurte også hvorledes så betydelige feil kan oppstå i materialet de legger til grunn for det Ruijan Kaikus lesere må kunne oppfatte som en kraftig understreket virkelighetsbeskrivelse fra forbundets side. Her er svaret vi fikk, fra generalsekretær Rune Bjerkli:

«Ja, vi har ikke ført opp dagens korrekte antall forvaltningskommuner for meänkieli. Vi har ført opp de opprinnelige meänkieliområdene. Tallene i «virkelighet 1» er representativ for illustrasjonen, og bruke andre tall ville være feil. Å utvide forvaltningsområdet til 1,2 millioner med stort sett svensktalende har ikke hatt positivt effekt på det som er den viktigste tallet. På tross av utvidelsene har skoleelevtallet sunket fra 687 i 2001/02 til 169 i 2019/20!».

Med andre ord ingen beklagelse fra deres side for faktiske feil knyttet til antall kommuner og innbyggere i forvaltningsområdet for meänkieli, der Kvensk Finsk Riksforbund altså velger å forholde seg til de opprinnelige meänkieliområdene. Bjerkli skriver derimot at Ruijan Kaiku burde være mer opptatt av hvem som har gitt statsråd Melby feil informasjon, og viser i sitt svar også til Ruijan Kaikus redaksjonelle presentasjon av leserinnlegget. De skriver:

«Det står i debattinnlegget vårt i Ruijan Kaiku at vi føler oss dårlig behandlet. Det er feil, det har vi verken skrevet, sagt eller følt. Vi observerer det og tolker det nøytralt.»

Her er den opprinnelige saken: Foreslo «finsk med kvensk» i stedet for «kvensk eller finsk»