Hvert år i juli heises flagget, da proklameres selvstendigheten for Republikken Finnskogen. (Foto: Republikken Finnskogen)

 

Finnskogdagene gikk av stabelen med respekt for situasjonen. De mangler nemlig tradisjon for å avlyse.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Republikkens regjering hadde planer for tidenes 50-års lag, hvor rekordåret 2019 bare var vorspielet. Men slik gikk det ikke.»

Slik innledet «statsminister» Even Wiger sin trontale ved åpningen av de femtiende Finnskogdagene, i perioden 10 til 12 juli i år. I republikkens «stortingsmelding» som gikk ut i midten av april i år, klargjorde arrangøren at landet inkludert Finnskogen sto i store utfordringer, samtidig som det ikke fins presedens for at Finnskogdagene avlyser. De valgte derfor å gjennomføre enten i juli eller i september, og valgte det første.

Gir seg ikke

«Finnskogdagene 2020 er nå over og til tross for litt amputert program i år har det vært mye liv i bygda. Flagget er nå tatt ned og vi gleder oss allerede til et fullspekket program neste år,» meldes det fra Finnskogdagene, som ble arrangert første gang i 1970 og som finner sted på Svullrya; Grue Finnskog. Her blir hvert år republikken Finnskogen proklamert, og løsrevet fra kongeriket Norge med egen regjering og styringsverk. Når dagene er over, blir republikken igjen oppløst i påvente av mer moro neste år.

I årets trontale sendte Finnskogdagene en varm tanke de alle dem som ble og blir berørt av virusepidemien, og sa seg glade for at konsekvensene ikke hadde blitt større enn de faktisk kunne blitt.

«Vi har valgt å ikke avlyse, egentlig bare for å markere at vi ikke gir oss – vi har programmet klart for neste år allerede, og det kommer til å bli tidenes beste Finnskogdager – det er vi i regjeringen sikre på,» sa Wiger i trontalen.

Myggfri krisepakke

I år ble for øvrig Finnskogregjeringen styrket med to nye ministere. Statsministerens førstekjerring ble utnevnt til HMS-minister, det står for Helse, moro og sosialminister. Det trenger regjeringen, innrømte Wiger. Også en ungdomsminister kom på plass, faktisk den eneste i sittende regjering som ikke inngår i høyrisikogruppen, noe statsministeren anså som et tegn i seg selv, på at regjeringen hans trenger en ungdomsminister.

Ideen om en krisepakke ble også luftet fra talerstolen, der forslag blant annet gikk ut på å innføre en myggfri julimåned i Svullrya, samt dele ut fire deciliter av Finnskogens egen variant av desinfeksjonsmiddel, den heter alcobac, til alle dertil egnete borgerne av republikken.

Vi krysser fingre for at den femtiførste utgaven av Finnskogdagene – vakre julidager i 2021 – blir både virusfri og myggfri og perfekt desinfisert.