Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo. (Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet/Regjeringen.no)

 

Ny kommisjon for ytringsfriheten oppnevnt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I statsråd på Oslo slott sist fredag ble det oppnevnt en ytringsfrihetskommisjon, som senere ble presentert for offentligheten av kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Kommisjonen har 18 medlemmer, likt fordelt kjønnsmessig, men med ulik bakgrunn og ulik yrkessammensetning.

– Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sier kultur– og likestillingsminister Abid Raja til regjeringen.no.

Raja sier han mener kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet, der en fellesnevner blant annet er et sterkt engasjement for ytringsfriheten. Medlemmene har også markert seg i samfunnsdebatten, sier statsråden.

Lederen for kommisjonen heter Kjersti Løken Stavrum, og hun sier til regjeringen.no at våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999, da den forrige kommisjonen la frem sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier hun.

– Ytringsfrihetskommisjonen er bred og kunnskapsrik, men vi trenger en nasjonal engasjert dugnad for å oppfylle mandatet vårt. Det håper jeg vi får til. Vi har en felles plikt til å passe på den retten alle har til ytringsfrihet i vårt demokrati, sier Løken Stavrum.