Den historien om kvenene som fortelles i skolen, gir et forenklet bilde, mener forsker ved Universitetet i Agder. (Foto: Ellisif Wessel, Nasjonalbiblioteket)

 

Bekymringsverdige funn i ny doktorgrad: Minoritetshistorien i skolen gir ikke elevene god nok innsikt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Historien om minoriteter blir enten et glansbilde eller ei offerhistorie. Undervisningen bidrar lite til å skape innsikt i historiefaget.»

Det er forskning.no som melder dette, etter at Universitetet i Agder nylig presenterte Vidar Fagerheim Kalsås og hans doktorgradsarbeid.

«Flere minoriteter er nå innlemmet i pensum både i Norge og Sverige, men de blir framstilt enten som særegne eller som offer for majoriteten og myndighetenes forsøk på å dempe det særegne ved dem,» sier Kalsås til nettstedet. Han tok nylig sin doktorgrad på emnet minoriteter, og viser til at verken Norge eller Sverige har innarbeidet historiene om minoritetene i historiebøkene, men i stedet presentert dem i form av egne hefter eller pamfletter.

Kalsås viser til det han har benevnt grunnfortellinger, der elevene enten får en positiv historie om særegen kultur der minoriteten blir en slags ensom helt, eller på den andre siden en historie om minoriteten som offer og myndighetene som en motstander av denne kulturen. Et glansbilde eller en offerhistorie, oppsummeres det.