Utdanningsdirektoratet har frikjøpsmidler for lærere som vil heve sin kompetanse i kvensk. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Husk søknadsfrist 1. mars for kvensk videreutdanning for lærere.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kommende høst starter kvensk i lærerutdanningen, et tilbud fra UiT med studiested campus Alta. Utdanningen går over 3 år, med henholdsvis 15 pluss 15 pluss 30 «kvenske» studiepoeng hvert år.

I tillegg til denne fleksible lærerutdanning, gis det parallelt et tilbud om kvensk som videreutdanning for lærere. Og mens det første har ordinær søknadsfrist 15. april, har sistnevnte – kvensk videreutdanning – frist allerede fredag 1. mars, altså kun få dager.

Begge løpene er uten formelle krav til forkunnskaper. Men for å kunne følge progresjonen i undervisningen, anbefales det likevel minst 10 studiepoeng grunnkurs i kvensk, eller tilsvarende kunnskaper. Disse kan for eksempel være tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller videregående skole. Her er en grei link til Udirs sider:

Videreutdanning

Fra kompetent hold får Ruijan Kaiku opplyst viktigheten av at søkere går i dialog med lokal leder eller skoleeier. Dette er også beskjeden fra Udir, som tilrår at interesserte lærere først snakker med sin rektor om hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for, i vårt tilfelle økt kvensk språk og kulturforståelse.

Du bør også sjekke om din arbeidsgiver har noe informasjon om «Kompetanse for kvalitet» som gjelder for din skole eller kommune, og om det er opprettet noen regionale tilbud for kommunen din. Her er en ny Udir-link som gir flere svar:

Slik søker du videreutdanning

Vi tar med at det ikke er Universitetet som har disse frikjøpsmidlene, men Utdanningsdirektoratet. Det UiT har fått, er midler til å utvikle fagtilbudet, kan det opplyses.

Her kan du lese mer om kvensk begynnerkurs/forkurs (KVE-0100)  som denne våren pågår i Alta. I samme link finner du også navn på kontaktpersoner for fagtilbud i kvensk

Kvensk grunnkurs