Kari Henriksen. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Komitémedlem Kari Henriksen sier hun lærte mye om kvenene og norskfinnene.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det var fantastisk her i Børselv, besøket kunne knapt blitt bedre. Vi ble også møtt med stor åpenhet, noe vi syns var svært positivt.

Det sier Kari Henriksen, sørlending som bor i Kristiansand og som tilhører Arbeiderpartiet. Hun ble valgt inn på Stortinget så tidlig som i 2009, hun er inne i sin fjerde periode. Henriksen er også medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som tirsdag 20. juni besøkte Børselv.

– Det er viktig for oss å møte dem som er berørt av denne rapporten, og vi har fått mye god informasjon og nyttig kunnskap. Som vi nå tar med oss videre, sier hun.

Språkstriden

Henriksen bekrefter at hun lærte mengder om kvenene og norskfinnene under besøket. Men selv om grunnlaget er godt i form av en nordlig kultur som hun omtaler som både levende og fantastisk, så ser hun også at det fins uenighetspunkter.

Blant annet det hun omtaler som språkstriden. Den har hun tidligere hørt om, sier hun, men uten å kjenne nærmere til detaljene. Det endret seg i Børselv. For selv om hun anser språk som både spennende og artig, anser hun også språket som svært viktig for identitetsforståelsen.

– Og den respekten må vi ha med oss, tilrår hun.

Skape relasjon

– Derfor er det veldig bra at organisasjonene nå har sittet sammen med oss og lagt fram sine synspunkter også i den saken. Det lover godt for det framtidige arbeidet, fordi vi da får ei god ramme rundt arbeidet vi skal gjøre, sier hun.

Hun viser i den forbindelse til at komiteens oppgave er å skape god relasjon mellom dem som sitter på Stortinget, våre folkevalgte, og de berørte gruppene og deres organisasjoner.

– Vi håper å få i stand en god prosess som skal vedvare også når vi er ferdige med rapporten, oppsummerer Henriksen.