Norsk Skogfinsk Museum har et spredt og bredt ansvarsområde: Her ser vi for eksempel Nygårdsbygningen, starten på Gruetunet museum og et område som samlet har 25 bygninger. (Foto: Norsk Skogfinsk Museum)

 

Norsk Skogfinsk Museum bygger seg opp. Nå ser etter konservator til nyopprettet stilling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Norsk Skogfinsk Museum dokumenterer og formidler skogfinnenes historie, og driver et aktivt kulturminnevern både for bygninger og andre typer skogfinske kulturminner. Museet har ansvar for mer enn 180 bygninger, spredt på Finnskogen i kommunene Grue, Kongsvinger og Åsnes.»

Informasjonen framgår i en stillingsutlysning de for tiden har gående, målet er å finne egnet person til en nyopprettet stilling som konservator. Hvis du tilfeldigvis sitter med de rette kvalifikasjonene og kan tenke deg å søke, så er fristen mandag 8. april.

Museet opplyser at de for tiden har en bemanning på 7 fast ansatte, med til sammen 4,8 årsverk. Den nye stillingen får et bredt arbeidsområde, opplyses det.

Når det gjelder de mange bygningene vi nevnte, så inngår en del av dem i gårdsanlegg som er bevart på opprinnelig sted. Det oppgis at museets ulike besøksanlegg har til sammen rundt 20.000 besøkende årlig.

«Museet har store samlinger av gjenstander, fotografier, litteratur, privatarkiver og lydmateriale. Museet samarbeider aktivt med skogfinske interessemiljøer i utlandet, spesielt Sverige og Finland, men også i Estland og USA.»

Til sist tar vi med at det i år skal bygges nytt museumsbygg, det blir på 1600 kvadratmeter og ligger på Svullrya på Grue Finnskog. Det er ennå ei stund til planlagt åpning, som forventes å bli på ettersommer eller tidlig høst 2025.