Tradisjon tro ble også Paaskiviikko i 2023 avsluttet med gudstjeneste og kulturdag på Kuivakoski/Tørfoss kvengård i Reisadalen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Troms fylkeskommune har fordelt over tre millioner på trettitalls festivaler som har sitt nedslagsfelt i Troms.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I februar i år meldte Troms fylkeskommune at hovedutvalget for kultur og helse hadde gjort tildelinger på over tre millioner kroner, fordelt på 32 ulike festivaler i Troms.

Dette etter at fylkestinget i desember i fjor vedtok budsjett for 2024, der de valgte å øke festivaltilskuddsordningen med 600 000 kroner.

Les også: Her skal årets Kvenseminar finne sted

På tildelingslisten finner vi også denne gangen Paaskiviikko (kvenske kulturdager i Nord-Troms), som kun én av tre festivaler i Nord-Troms som er tildelt støtte. For øvrig er det ni festivaler i Sør-Troms, fire i Midt-Troms og hele 16 festivaler i Tromsø-regionen som mottar støtte fra ordningen.

Kvenfestivalen, som i år arrangeres for 18. gang, er tildelt 120 000 kroner i 2024, og er samtidig inne i sitt første år i en treårig støtteordning hos Troms fylkeskommune, som også ni andre festivaler er inne i.

Les også: Paaskiviikko gjentar fjorårets markedssuksess

Tilskuddet til de kvenske kulturdagene betyr en økning på 20 000 kroner per år sammenlignet med den årlige støtten i forrige treårsperiode, og utgjør 3,9 prosent av den totale fylkeskommunale festivalpotten for 2024.

Tidligere har Ruijan Kaiku meldt at 350 000 kroner av det totale driftstilskuddet som hovedarrangør Halti kvenkultursenter IKS mottar fra kulturdirektoratet er forbeholdt Paaskiviikko 2024.