«Tanken er å kjøre kurs i ulike sider ved smedyrket.» Et solid beite av dyktige folk var til stede da plasseringen av smia ble bestemt. Arbeidsgruppa består av (fra venstre) Bjørnar Josefsen, Terje Aronsen, Olaf Andersen, Jan Daleng, Bror Ivar Salamonsen, instituttleder Hilde Skanke og gjemt bak kamera Alf E. Hansen. (Foto: Alf E. Hansen)

 

Lørdag 29. mai i år var det arbeidsmøte for folkene rundt Jan Dalengs ambisiøse prosjekt om å gjenskape tapt kvensk smie-historie. Nå er de åpne for ditt bidrag i form av gammelt verktøy og gammel kunnskap.

 

Alf E. Hansen

 

«Smi mens jernet er varmt:» En lørdag nå på tampen av mai var seks fagfolk med bred bakgrunn samlet ved Kvensk insitiutt i Børselv. Målet var å bringe Jan Dalengs prosjekter noen steg videre.

Også instituttleder Hilde Skanke stilte opp, der hun i lag med gruppen hadde som mål å fastsette den endelige plassering av bygget. Bygget, ei vaskekte smie slik smiene så ut i riktig gamle dager, skal nemlig stå på instituttets eiendom. Tilgjengelighet for folk flest er viktig, derfor falt valget på Kventunet ved nevnte kvenske hjørnestensinstitusjon.

Tanken er å kjøre kurs i ulike sider ved smedyrket, samt bringe den historiske arven om også dette gamle, ærverdige yrket videre til nye generasjoner.

Denne haugen med godt tømmer skal forvandles til laftematerialer for å gjenskape tapt historie. (Foto: Alf E. Hansen)

Foruten prosjektets leder Jan Daleng, var også Olaf Andersen, Bjørnar Josefsen, Terje Aronsen, Bror Ivar Salamonsen og Alf E. Hansen samlet for å fastsette detaljer. Detaljer om selve bygget, mål og dimensjoner på tømmeret som skal skjæres, ble analysert og fastlagt, slik at det ferdige bygget samsvarer med Samuli Paulaharjus bilder fra 1920-årene. Så vel eksteriør som detaljer med alternativer inne i smia ble behørig drøftet.

Oppfordring fra Terje

Å fastsette korrekte fagtermer på kvensk, samt ord og uttrykk for smedfaget, er et omfattende og tidkrevende arbeide. Få gjenlevende kan i dag bidra med førstehånds kjennskap til kvensk smedkunst, så det haster med å sikre korrekt informasjon. Kvalitetssikringen av terminologi  ivaretas av Terje Aronsen, som for øvrig oppfordrer alle som sitter på gammel kunnskap, om å ta kontakt med arbeidsgruppa.

Denne haugen med godt tømmer skal forvandles til laftematerialer for å gjenskape tapt historie. (Foto: Alf E. Hansen)

De øvrige aktørene i gruppa har fordelt oppgavene om det byggmessige, om smedarbeid og metallurgi. Samt også historikk ut fra den fagkunnskap hver enkelt besitter, og det hele koordineres av en entusiastisk Jan Daleng.

Kan du bidra?

Arbeidsgruppa dro også på befaring til Hestenes, der Daleng lagrer tømmeret til prosjektet. Det som nå forberedes på Hestenes, er å gjøre grovt tømmer fra Karasjok om til laftematerialer, ved hjelp av et enkelt, men svært effektivt mobilt sagbruk, og senere på sommeren vil lafting være i gang i Børselv.

Feltesse er allerede donert til prosjektet, men vi er på jakt etter stor ambolt, slagverktøy, tenger og alt tilhørende smedfaget. Dersom noen vet om – eller selv har noe av dette, er vi takknemlige dersom vi får tips.

Sagen er klar og rekonstruert kvensk kulturarv snart et faktum. En entusiastisk Jan Daleng kan glede seg over at den gamle smia nå blir gjenskapt. (Foto: Alf E. Hansen)